Liberation and Postwar Experiences 1945

I was there.

Vid krigsslutet var lägret i Bergen-Belsen överfullt av döda människor, både i och utanför barackerna. Fångarna fick ingen mat och inget vatten. När Tamara drack från en sjö i närheten blev hon mycket sjuk och fick diarréer. Eftersom situationen var så svår började hon och Anushka förbereda sig på att dö.

Bergen-Belsen befriades den 15 april. Några månader senare, i oktober, lämnade Tamara lägret och reste till sin mammas kusin i Sverige. Efter tre veckor i karantän vid Ramlösa Brunn kunde hon till slut genomföra den sista delen av resan, från Helsingborg till Stockholm där släktingarna tog emot henne.

Tamara Nussbaum (1926), Lithuania

Tamara Nussbaum (1926), Lithuania

HÄR FUNDERAR DU KRING BEFRIELSEN OCH DET SOM HÄNDE TAMARA EFTER KRIGSSLUTET

Sjukdom och död i Bergen-Belsen

Tamara berättar om situationen i Bergen-Belsen.

1) Lyssna till Tamara när hon berättar situationen i Bergen-Belsen, eller läs motsvarande text.

  • 1a. Hur beskriver Tamara att förhållandena för fångarna i Bergen-Belsen var?

Befrielsen och resan till Sverige

Tamara berättar om befrielsen och resan till Sverige.

2) Lyssna till Tamara när hon berättar om befrielsen och resan till Sverige, eller läs motsvarande text.

  • 2a. Vad tvingas den tyska lokalbefolkningen göra när lägret hade befriats av brittiska soldater?

  • 2b. Tamara kom till Sverige och sin mors kusin i Stockholm. Hur beskriver hon sitt möte med familjen och att vara i Sverige?

Extra Material