Life Changes 1939-1941

I was there.

Åren före krigsutbrottet diskuterade de vuxna politik. Man kunde känna i luften att något var på väg att hända. I början av september 1939 bombades Wilno (Vilnius) av tyskarna, men snart syntes ryska soldater på gatorna. Sovjetunionen hade övertagit staden.

Under den sovjetiska ockupationen förändrades livet för Tamara. I skolan fick hon lära sig att hylla kommunismen och Stalin. Eftersom hennes morfar öppet kritiserade kommunisterna fanns det en risk att familjen skulle deporteras till Sibirien.

Flera "icke önskade" på samma gata arresterades och försvann. För säkerhets skull hade Tamara och alla i hennes familj packat varsin väska. Men allt förändrades när plötsligt den tyska armén marscherade in i staden i juni 1941.

Tamara Nussbaum (1926), Lithuania

Tamara Nussbaum (1926), Lithuania

Här funderar du kring hur livet förändras för Tamara

Kriget bryter ut

Tamara berättar om tiden före kriget och hur situationen var vid krigsutbrottet.

1) Lyssna till Tamara när hon berättar om tiden före kriget och hur situationen var vid krigsutbrottet, eller läs motsvarande text.

  • 1a. Tamaras morfar beskrev två rävar, men vilka var egentligen dessa "rävar" enligt honom?

  • 1b. Varför tror du att han använde just ordet "räv"?

  • 1c. Tyskarna bombar Wilno tidigt, men vilka är soldaterna som snart dyker upp i staden och vad är uppgiften som de påstår sig ha?

Livet under sovjetisk ockupation

Tamara berättar om livet under sovjetisk ockupation.

2) Lyssna till Tamara när hon berättar om livet under sovjetisk ockupation, eller läs motsvarande text.

  • 2a. Tamara berättar att livet i Wilno ändrades under den Sovjetiska ockupationen. Ge tre (3) exempel på sådana förändringar.

     

Extra Material