My Childhood 1926–1939

I was there.

Tamara Nussbaum* föddes 1926 i Wilno (Vilnius) i dåvarande Polen. Hon var enda barnet och bodde i en femrumslägenhet tillsammans med pappa Elias, mamma Sonja och morföräldrarna Israel och Anna.

När Tamara var lite äldre föddes kusinerna Moniek och Anna, och de blev som småsyskon till henne. Tamara hade också en speciell relation till morfar Israel. Han reste mycket, men när han kom hem hade han alltid fina gåvor med sig.

Det bodde många minoriteter i Wilno och det fanns katolska, grekisk-ortodoxa kyrkor och även synagogor. Grupperna hade kontakt med varandra men höll sig mest för sig själva.

På somrarna bodde Tamara och familjen i en sommarstuga utanför staden. Sommaren 1939 kommenterade kvinnorna i hushållet att månen var ovanligt röd. Det hade den varit även 1914 när första världskriget bröt ut.

* Tamara hette Handelsman i efternamn som barn.

Tamara Nussbaum (1926), Lithuania

Tamara Nussbaum (1926), Lithuania

Här funderar du kring hur livet var för Tamara före kriget

Min familj

Tamara berättar om sin barndom och uppväxt i Vilnius, Litauen, som på den tiden låg i Polen och kallades Wilno.

1) Lyssna till Tamara när hon berättar om sin barndom och uppväxt, eller läs motsvarande text

  • 1a. Tamaras morfar betydde mycket för henne när hon växte upp i Wilno. Vad hade han varit med om innan han flyttade till Wilno?

  • 1b. Idag är Vilnius huvudstad i Litauen. Men Tamara berättar att staden hette Wilno tidigare. Vilket land låg egentligen staden i när Tamara var barn?

Livet i Wilno

Tamara berättar om livet i Wilno, om familjen och vännerna.

2) Lyssna till Tamara när hon berättar om livet i Wilno, om familjen och vännerna, eller läs motsvarande text.

  • 2a. Tamara berättar att det fanns flera minoriteter i Wilno som utövade olika religioner. Hur beskriver hon att de uppträdde gentemot varandra?

     

Extra Material