End of War 1945 and the Journey to Sweden

I was there.

Walter och Leonie befrias och börjar ett nytt liv XXX

Walter Frankenstein (1924), Germany

Walter Frankenstein (1924), Germany

Här funderar du kring hur livet var för Walter vid krigsslutet och tiden efter

Röda armén intar Berlin

När krigsslutet närmar sig finns Walter, Leonie, Uri och Michael i en bunker. Över hela Berlin faller bomber. I april 1945 intar Röda armén staden. När Walter och hans familj kommer fram från sitt gömställe ställs de inför ett sista prov: att bevisa inför de sovjetiska soldaterna att de är judar.

1) Lyssna till Walter när han berättar om livet i Berlin vid krigsslutet, eller läs motsvarande text.

Vi lämnar Tyskland

Efter kriget lever de nazistiska ideologierna kvar. Walter och Leonie försöker nu att emigrera till det brittiska mandatet Palestina.

2) Lyssna till Walter när han berättar om XXX, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • Varför stod Walter och Leonie inte ut med att vara kvar i Tyskland?

  • Hur förklarar Walter vissa tyskars beteenden?

  • Varför dröjde det innan Walter kunde återförenas med sin familj i Haifa?

Till Sverige

Det hårda arbetet med bevattningsanläggningar i den nya staten Israel tär på Walters hälsa. 1956 flyttar familjen därför till Sverige. Det går snabbt för dem att komma in i samhället, barnen tar ofta kamrater med sig hem och efter några veckor börjar Uri och Michael prata svenska.

3) Lyssna till Walter när han berättar om XXX, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan:

  • Walter och Leonie ville inte att deras barn skulle gå i en judisk skola utan i en helt vanlig svensk skola. Hur motiverade de det?

Till minne av Erna

Walter har länge kämpat för att det ska skapas en minnesplats vid Auerbach-barnhemmet, där han själv bodde en gång. Numera finns en vägg till minne av de 200 barn som deporterades, med deras namn ingraverade. På väggen står även namnet Erna Samuel – lärarinnan som frivilligt följde med barnen när de deporterades till Auschwitz.

4) Lyssna till Walter när han berättar om XXX, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • Varför var det viktigt tror du för Walter att ordna med minnesmärket vid barnhemmet?

  • Om du skulle få i uppgift att berätta för dina klasskamrater och motivera varför det är viktigt med minnesplatser och berättelser som återger det som hänt, vad skulle du då säga?

Judiska överlevande i Tyskland efter 1945

Den sovjetiska Röda armén når Berlin i mitten av april. Kriget slutar officiellt i och med Tysklands formella undertecknade om kapitulation den 8 maj 1945. Efter befrielsen möter de judiska överlevande i Tyskland många utmaningar.

5) Se bildspelet som berättar om vad som hände judarna som överlevt i Tyskland och på andra platser, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • På en av bilderna ser vi hur några män byter namn på gator efter kriget. Man brukar säga att "vinnaren skriver historien", det gäller ofta även namn på platser. Men vilka andra skäl kan det finnas till att man byter namn på gatan här tror du? Motivera!

  • Efter kriget skulle Tyskland "denazifieras". Detta är ett speciellt begrepp, hur skulle du med enklare ord förklara vad man egentligen ville göra? Varför blev detta projekt svårt att genomföra? Fördjupningsfråga: Kan man "denazifiera" en människa och ett samhälle? Motivera med argument både för och emot.

  • En del judar väljer att lämna Tyskland trots att kriget är över. Vad fanns det för orsaker till att många ville flytta trots att det nu äntligen var fred?

Extra Material

Historisk text 1: Det judiska livet i Dąbrowica

Historisk text 2: Andra världskriget bryter ut

Historisk text 3: Den tyska ockupationen

Historisk text 4: Förintelsen

Walter Frankenstein: Min berättelse

View the complete testimony

Students Ask Questions