From Hiding Place to Hiding Place 1943-1945

I was there.

Walter och Leonie flyr från gömställe till gömställe XXX

Walter Frankenstein (1924), Germany

Walter Frankenstein (1924), Germany

Här funderar du kring hur livet var för Walter när han tvingas gömma sig

Utan legitimation

Leonie reser till sina svärföräldrar i Leipzig. Walter vågar inte stanna där utan återvänder till Berlin. Hela tiden måste de vara på sin vakt. Gestapo kan dyka upp när och var som helst. Alla kontrolleras och måste uppvisa legitimation.

1) Lyssna till Walter när han berättar om hur han och Leonie tvingas gömma sig i Berlin och på andra platser, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan:

  • Walter och Leonie lever farligt. När och var som helst kan Gestapo tvinga dem att visa legitimation. Vad är det som gör att de klarar sig?

Leonies mamma arresteras

Leonies mamma Beate är gift med en kristen man och skyddas av honom. Men eftersom hon inte angett mellannamnet "Sara" i sin ID-handling anklagas hon för "döljande av rastillhörighet" och deporteras till Auschwitz. Senare får familjen beskedet att Beate "dött av hjärtfel".

2) Lyssna till Walter när han berättar om XXX, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan:

  • Beate och andra judiska flickor och kvinnor måste enligt lag använda namnet "Sara" som mellannamn. Varför tror du att nazisterna ville att de skulle göra det?

Hjälpsamma människor

Walter försöker hålla sig gömd i Berlin. Det är många människor som hjälper honom. När bomberna faller över Berlin i början av 1944 och inget folk syns till på gatan passar Walter på att hämta mat i sönderslagna skyltfönster.

3) Lyssna till Walter när han berättar om XXX, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • Under kriget levde många judar illegalt i Berlin, och där fanns också flera motstånds-organisationer. Walter nämner några personer som gjorde mycket för att hjälpa honom och även andra judar. Vad kunde ”hjälparna” hjälpa till med?

  • Trots att man försökte dela upp människor i ett ”vi” och ett ”de” fanns det människor som ville hjälpa till. Vad tror du det kan finnas för orsaker till att en del väljer att ändå hjälpa andra?

Leonie lämnar Leipzig

Grannarna i Leipzig börjar bli misstänksamma och Leonie tvingas fly till Berlin. Under en kort tid är Walter, Leonie och Uri tillsammans. När huset där de gömmer sig förstörs av en bomb använder Leonie en falsk identitet och får tillfälligt bo i byn Briesenhorst. Där föds parets andra son Michael.

4) Lyssna till Walter när han berättar om XXX, eller läs motsvarande text.

Judarna i Berlin går under jorden 1943–1945

I början av 1943 när den judiska befolkningen i de flesta tyska städer helt raderats ut, finns det i Berlin cirka 33 000 judar. Den 27 februari organiserar Gestapo, lokal polis och även SS-styrkor en massiv räd mot judarna i staden. 7 000 judar deporteras till Auschwitz inom bara några dagar. Men omkring 4 000 judar lyckas fly och försöker gömma sig genom att gå under jord.

5) Se bildspelet som berättar om judarnas situation i Berlin 1943-1945, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • Varför höll man kvar en del judar som tvångsarbetare i Berlin? Vad tvingades dessa främst arbeta med? Till slut bestämde sig en del av dessa att "gå under jorden" och gömma sig. Vad var det som gjorde att de tog detta farliga beslut? Resonera!

  • Varför var det farligare för judiska män än kvinnor att gömma sig i Berlin?

Extra Material

Historisk text 1: Det judiska livet i Dąbrowica

Historisk text 2: Andra världskriget bryter ut

Historisk text 3: Den tyska ockupationen

Historisk text 4: Förintelsen

Walter Frankenstein: Min berättelse

View the complete testimony

Students Ask Questions