Life Changes 1936-1939

I was there.

Walter börjar skolan i Berlin XXX

Walter Frankenstein (1924), Germany

Walter Frankenstein (1924), Germany

Här funderar du kring hur livet förändras för Walter när han flyttar till Berlin

Livet på barnhemmet

Walter flyttar som 12-åring in på ett barnhem i Berlin för att gå på en judisk skola. Han ägnar mycket tid åt sport och schack. Varje söndag äter han middag hos sin farbror, och på kvällen sitter han med de andra barnen på hemmet för att dela upp godsaker som släktingarna skickat med som gåvor.

1) Lyssna till Walter när han berättar om livet på barnhemmet, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan:

  • När Walter flyttar till Berlin längtar han hem, och gråter första natten på barnhemmet. Vad är det som gör att han sedan glömmer sin hemlängtan?

Novemberpogromen

Natten mellan den 9:e och 10:e november 1938 inträffar en pogrom. Walter och och några andra killar på barnhemmet går upp på taket. Därifrån kan de se lågorna från flera synagogor som satts i brand.

2) Lyssna till Walter när han berättar om Novemberpogromen XXX, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan:

  • Walter beskriver att alla barn på barnhemmet Auerbach trivs och att de har det bra. Någon judeförföljelse märker de inte av. Men något händer i November som gör att även Walter och hans kamrater drabbas. Vad är det som sker?

Krigsutbrottet

Den 1 september 1939 bryter kriget ut. Unga män i Tyskland kallas in till militären, men Walter och andra judar utesluts på grund av sin härkomst.

3) Lyssna till Walter när han berättar om krigsutbrottet XXX, eller läs motsvarande text.

Judarnas situation i Berlin 1933–1940

När nazisterna kommer till makten börjar den judiska befolkningen trakasseras. I november 1938 genomförs en våldsam pogrom och nästa alla synagogor i Berlin sätts i brand. Judiska barn tvingas lämna de tyska kommunala skolorna och tusentals judiska män skickas till koncentrationsläger. Ett år senare, 1939, förlorar judar laglig rätt till sin bostad, vilket innebär att deras hem kan tas ifrån dem hur och när som helst.

4) Se bildspelet som berättar om judarnas situation i Berlin 1933-1940 eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • Under 1938 trappas förföljelserna mot judar upp och man vidtar flera åtgärder för att urskilja, identifiera och dokumentera vilka som är judar. På vilka sätt försökte man göra detta? Varför tror du att det var så viktigt att den judiska härkomsten skulle synas i olika dokument?

  • Vad fick judiska barn och ungdomar inte göra efter Novemberpogromen 1938? Varför var det så viktigt att separera de judiska barnen och ungdomar i samhället på detta sätt tror du?

  • Walter berättar att han inte fick delta i militärtjänstgöringen, trots att han var i god fysisk form. Vad kunde det finnas för anledningar till att judiska män inte fick gå med i armén?

Extra Material

Historisk text 1: Det judiska livet i Dąbrowica

Historisk text 2: Andra världskriget bryter ut

Historisk text 3: Den tyska ockupationen

Historisk text 4: Förintelsen

Walter Frankenstein: Min berättelse

View the complete testimony

Students Ask Questions