My Childhood 1924-1936

I was there.

Walter Frankenstein växer upp i Flatow i noröstra Tyskland. Hans mamma driver en lanthandel och ett värdshus.

1933 börjar den judiska befolkningen i Flatow att utsättas för attacker, och nazisterna hindrar människor att gå in i affärer som ägs av judar. 1936 meddelar rektorn på Walters skola att de inte vill ha några judiska elever och Walter tvingas lämna den kommunala skolan.

Note: This page is partly under construction.

Walter Frankenstein (1924), Germany

Walter Frankenstein (1924), Germany

Här funderar du kring hur livet var för Walter före kriget

Min familj

Walter Frankenstein växer upp i Flatow i noröstra Tyskland. När pappan dör fortsätter mamman att driva familjens lanthandel och värdshus. På 1930-talet emigrerar Walters äldre bröder Manfred och Martin till det brittiska mandatet Palestina.

1) Lyssna till Walter när han berättar om sin uppväxt, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan:

  • När du tittar på fotot och lyssnar till Walters berättelse, vilken känsla får du kring hur familjens liv var?

Hotet mot judarna växer

Den första april 1933 står Walter vid fönstret och ser hur nazister i uniformer ställer sig utanför de judiska butikerna för att hindra människor att gå in. En av männen skjuter med sitt vapen in i huset.

2) Lyssna till Walter när han berättar om hur hotet mot judarna växer, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • När Hitler kommer till makten förändras livet för judarna i Tyskland. Även Walter och hans familj drabbades. Vad var det som hände i april 1933?

  • Vad kan orsaken ha varit till att Walter skulle lära sig att bli självsäker och att träna sig i självbehärskning?

I skolan

Walter har gått i tysk folkskola sedan han var sex år. Våren 1936 meddelar plötsligt rektorn att Walter och andra judiska barn måste lämna skolan.

3) Lyssna till Walter när han berättar om skolan, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågan:

  • Som 12-åring tvingades Walter sluta skolan. Varför?

Den judiska livet i Flatow och Berlin fram till 1939

I Flatow bor ca tvåhundra judar. Tidigare utgjorde de hälften av befolkningen men på grund av migrationen har antalet judiska invånare minskat. 1933 börjar den judiska befolkningen i Flatow utsättas för attacker. Nazister uppmanar även kunder att inte handla hos judar.

4) Se bildspelet som berättar om det judiska livet i Walters hemstad, eller läs motsvarande text. Svara sedan på frågorna:

  • Judar började uteslutas ur det tyska samhället redan före andra världskriget. Hur kunde man se detta i samhället? Ge några exempel och förklara varför du valt just dessa.

  • 1936 inträffade en stor händelse i Tyskland och under en kort period blev det viktigt att dölja uteslutningen av judar. Vad var det som hände detta år, och vad tror du att berättaren menar med att det var ett "missvisande" och "skenbart" lugn?

Extra Material

Walter Frankenstein: Min berättelse

View the complete testimony

Students Ask Questions