2.3 Propaganda

Ez a feladat náci propaganda posztereket és képeket tartalmaz. A történeti forrásanyagok használatának segítségével fejlesztheted azt a képességedet, hogy kritikusan vizsgálj meg bármilyen információt. Arra is lehetőséget kapsz, hogy reflektálj arra, hogyan hat ránk a propaganda ma.

Feladat

Olvasd el a szöveget, majd nézd meg figyelmesen a képeket és azok kisérő szövegeit! Utána válaszold meg a kérdéseket!

Propaganda a náci Németországban

Noha a propaganda olyan dolog, aminek mindennap ki vagyunk téve, mégsem mindig egyértelmű, mi propaganda és mi nem. Propagandának tekintjük, amikor valaki egy meghatározott képet próbál nekünk mutatni azzal a szándékkal, hogy pozitív vagy negatív benyomást keltsen bennünk a tárgyát illetően, és ezáltal befolyásolja a gondolkodásunkat, érzéseinket és tetteinket. Például a reklámokat is tekinthetjük egyfajta propagandának, hiszen gyakran az a célja, hogy rávegyen minket egy bizonyos termék megvásárlására. A propaganda nem tárgyilagos, hanem nyíltan vagy rejtetten, de elfogult. Mindig torzít, és lehet teljesen légből kapott, vagy hazugságokon alapuló.

A náci Németországban a hatalmon lévők gyakran éltek a propaganda eszközével. Ezzel közvetítették azt a rasszista világnézetet, ami szerint az emberiséget két részre osztották: „mi” és „ők”. A nácik célja az volt, hogy megteremtsék a Népközösséget (Volksgemeinschaft), az „egészséges” és „fajtiszta” németek társadalmi rendjét, ami felette áll mindenféle osztály- és társadalmi harcnak, így Németország visszanyerheti erejét és az őt megillető helyét a hatalomért és erőforrásokért folyó globális „faji" küzdelemben.

Ennek elérésére a német társadalmat meg kellett „tisztítani”, vagyis azoknak, akiket „fajilag alkalmatlannak”, „örökletes betegnek” tekintettek, vagy nem voltak „árják”, nem volt helye a német népközösségben. Főleg a zsidókat látták a legfőbb „ellenségnek”, akiket el kell távolítani.

A társadalom különböző csoportjait jelölték ki mint gonosz, veszélyes, alsóbbrendű, vagy költséges problémát okozókat, akiket ártalmatlanná kellett tenni, vagy eltávolítani. Ezzel együtt megalkották a nemes „árja” képét, aki az ideális elképzelés szerint szőke, kék szemű és magas.

A nácik szerint csak az „árják” tartoztak a német néphez, és tiltották az „árják” és „nem árják” közötti „faji keveredést”. Hitler körül személyi kultusz épült ki, akit úgy jelenítettek meg, mint az „Új Németország” megmentőjét és atyját.

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels vezette a Német Propagandaminisztériumot.

A náci propagandát mindenekelőtt a Német Propagandaminisztérium termelte Joseph Goebbels vezetésével. A közvélemény számára rádión, újságon, filmen, színházon, zenén stb. keresztül fogyasztásra szánt anyag nagy részét a Propagandaminisztérium ellenőrizte.

Nem minden német értett egyet a náci párt uralmával, de mindannyian ki voltak téve az állami propagandának a röpiratokon, újságokon, rádión, filmeken, irodalmi alkotásokon, tankönyveken és állami tömegrendezvényeken keresztül. A cél az volt, hogy a lakosságot rávegyék a náci politika támogatására.

Goebbels 1928. január 9-én egy, a pártkádereknek tartott beszédében (amikor a náci pártnak még nagyon csekély volt a támogatottsága a német lakosság körében), így fogalmazta meg a propaganda szerepéről alkotott nézetét:

„A propaganda jó, ha eléri a kívánt célt, és rossz, ha nem vezet a kívánt eredményekhez. Nem számít, mennyire okos, mivel a propaganda feladata nem az, hogy okos legyen, hanem hogy sikerre vezessen. Senki nem mondhatja, hogy a propagandánk túl kegyetlen vagy brutális, vagy nem elég illendő, mivel ezek nem lényeges kritériumok. Nem az a célja, hogy illő, vagy kedves, vagy gyenge, vagy szerény legyen; hanem hogy sikeres legyen. (…) Ha valaki azt mondja nekem: „az ön propagandája nem felel meg a civilizált elvárásoknak”, akkor tudom, hogy nincs is értelme vitatkoznom vele. Nem változtat semmin, hogy a propaganda magas színvonalú-e. A kérdés az, vajon eléri-e célját.”

Joseph Goebbels

square.jpg

Ma is használatos módszerek

Az 1930-as és ’40-es években a nácik ugyanolyan módszereket használtak a propagandában, amelyek még ma is divatosak. Az alábbi listában találsz pár példát erre.

 • egyszerűen beazonosítható jelképek és kiemelt kulcsszavak
 • dicsőítő képek (pl. hősies képek az erős „árja” férfiakról és boldog, „genetikailag egészéges” családokról)
 • pozitív vagy negatív érzelmekkel (pl. szimpátia vagy irtózás) való befolyásolás
 • annak állítása, hogy csakis egyetlen megoldás létezik a társadalom állítólagos problémáira
 • pamfletek és karikatúrák az ellenfélről
 • dehumanizáló összehasonlítások (például férgekkel vagy betegségekkel mint a gonosz jelképeivel)

Válaszolj a kérdésekre!

Válaszolj a kérdésekre a propaganda képek alapján a lehető legalaposabban! Segítségül felhasználhatod a fenti szöveget. Írd le a válaszaidat!

„A zsidó. Háborúkufár, háborúterjesztő.” (1941)

„Utolsó reményünk: Hitler” (1932)

„Mi nők a 2. listára, a nemzetiszocialistákra szavazunk.” (1932)

„A német diák a Führerért és a népért harcol.” (1936)

„Az ifjúság a Führert szolgálja – minden tízévest a Hitlerjugendbe.” (1939)

Fent: „Az NSDAP (náci párt) a Népközösséget védelmezi.” (1937)

A romák ellen szóló cikk címe: „Vándornépek – új utak a cigány pestis leküzdésér

A Német Lányszövetség, a nácik német lányoknak szóló szervezetének plakátja. A szöveg: „Te is a Führerhez tartozol.” (1937)

„Ez a genetikailag beteg ember 60 000 márkába kerül Népközösségünknek élete során. Néptárs, ez a te pénzed is.” (1938)

 • 2.3.a A propaganda mely fentebb említett eszközei fedezhetők fel a képeken?

 • 2.3.b A társadalom mely csoportjait próbálták a nácik meggyőzni ezekkel a képekkel?

 • 2.3.c A társadalom mely kisebbségeit állították be problémának, és miért?

 • 2.3.d Véleményed szerint hogyan hatott ez a német társadalomra?

 • 2.3.e Nagyon sok kép gyerekeket és tizenéveseket célzott meg. Szerinted miért?

 • 2.3.f Láttál mostanában olyan képeket, amelyeknek hasonló üzenete volt, például az interneten? Hozz példákat, és fogalmazd meg, hogyan érintettek ezek téged érzelmileg!

 • 2.3.g Ma hogyan befolyásol minket a propaganda? Mihez vezethet ez?

Előző feladat
2.2 Fajhigiénia
Következő feladat
2.4 Antiszemitizmus