4.3 Merj nemet mondani

Ez a feladatlap olyan embereket mutat be, akik helytelenítették a náci rendszert, esetleg ellene is szegültek. A feladatok elvégzésével jobban megérted majd az empátia fogalmát, és annak fontosságát, hogy döntéseket hozzunk és azok alapján cselekedjünk is, mert ez a záloga a demokratikus értékek és az emberi jogok védelmezésének és fenntartásának.

Feladat

Olvasd el a szöveget és válaszolj a kérdésekre!

A Fehér Rózsa - ellenállás Németországban

Nem mindenki támogatta Hitler elképzeléseit, és nem mindenki értett egyet a náci ideológiával Németországban sem. Voltak, akik csendben lázadoztak, de voltak olyanok is, akik megpróbálkoztak az ellenállás valamilyen formájával. Utóbbiakhoz tartozott a Fehér Rózsa nevű szervezet, amely 1942-43-ban működött München városában.

Hans Scholl, Sophie Scholl és Cristoph Probst, a Fehér Rózsa nevű szervezet tagjai.

A Fehér Rózsa tagjai fiatal egyetemisták voltak, köztük egy testvérpár, Hans és Sophie Scholl. A szervezet több tagja (pl. Christoph Probst, Willi Graf, Alexander Schmorell) orvostanhallgatóként a fronton is harcolt a Wehrmacht kötelékében.

Itt egyrészt szemtanúi voltak a szörnyűségeknek, amelyeket a nácik a zsidó civil lakosság, illetve munkaszolgálatosok ellen elkövettek. Másrészt azt is felismerték, hogy Németország nem nyerheti meg a háborút, és így Hitler és rendszere a német fiatalságot is halálra ítélte. Tudomásukra jutott ezen kívül az is, hogy a nácik fogyatékos gyermekeket gyilkoltak meg módszeresen. Mindez cselekvésre sarkallta a fiatalokat, akik összesen hat röpiratot fogalmaztak meg és terjesztettek német egyetemeken és városokban.

Néhányan közülük Kurt Huber filozófia professzor előadásait látogatták az egyetemen, aki alkalmanként burkolt kritikát fogalmazott meg óráin a náci kormányzattal szemben. Megkeresték a mozgalom nevében, így ő is részt vett az 5. és 6. Fehér Rózsa röpirat megfogalmazásában.

A csoport tagjait 1943. februárjában leleplezték; a Scholl testvéreket és Probst-ot azonnal, másokat később (Schmorellt és Hubert júliusban, Grafot októberben) guillotine általi halálra ítélték. A kihallgatások és az ítélethozatal során sem inogtak meg, hősiesen kiálltak eszméik mellett. Utolsó röpiratuk kikerült Nagy-Britanniába, így azt a BBC is terjesztette, illetve brit repülőgépek szórták szét Németország területén.square.jpg

Feladat

Olvasd el az alábbi részleteket a Fehér Rózsa röpirataiból, majd válaszolj a kérdésekre!

Nem hallgatunk tovább. Mi vagyunk a ti rossz lelkiismeretetek. A Fehér Rózsa nem hagy békén benneteket!

A Fehér Rózsa 4. röplapjának befejezése

Felhívás minden némethez!

A háború elkerülhetetlenül a végéhez közeledik. (…) Hitler szakadék felé vezeti a német népet. Hitler nem nyerheti meg, csak meghosszabbíthatja a háborút. Hitlernek és talpnyalóinak a bűne minden képzeletet felülmúl. A megtorlás egyre közelebb van.

Mit tesznek eközben a németek? Nem látnak és nem hallanak. Vakon követik megrontóikat a pusztulásba. Győzelem bármi áron! – áll a zászlóikon. „Harcolok az utolsó emberig!” – mondja Hitler, miközben a háború már elveszett.  

Németek! Azt akarjátok, hogy ugyanaz a sors jusson nektek és gyerekeiteknek, mint amit a zsidóknak kellett elszenvedniük? Vagy ugyanazzal a mércével mérjenek majd, mint a titeket gáncsolókat? Legyünk örökre az egész világ által gyűlölt és kitaszított nép? Nem! Szakítsatok tehát a nemzetiszocialista gengszterizmussal. Bizonyítsátok be tettekkel, hogy másképp gondolkodtok! Új, felszabadító háború kezdődhet. A nemzet jobbik része a mi oldalunkon küzd majd. Vessétek le a közöny köntösét, amelybe eddig burkolóztatok! Döntsetek, mielőtt túl késő lenne!

Ne higgyetek a nemzetiszocialista propagandának, mely mélyen belétek próbálná plántálni a bolsevizmustól való félelmet! Ne higgyétek el, hogy Németország jóléte a nemzetiszocializmus győzelmétől függ! Egy bűnös rendszer nem viheti győzelemre Németországot! Még időben határolódjatok el mindattól, aminek a nemzetiszocializmushoz köze van!

Részlet a Fehér Rózsa 5. röplapjából

  • 4.3.a Meglévő tudásod alapján próbáld megfogalmazni, hogy mivel azonosította a nemzetiszocializmus a németséget, milyen célt jelölt ki számukra!

  • 4.3.b Ezzel szemben mi az üzenete a németség számára a Fehér Rózsának?

  • 4.3.c Miben áll a Fehér Rózsa ellenállása? Van-e szerinted hatása az efféle ellenállásnak?

Következő feladat
4.4 Ellenállás