5.2 Előítéletesség, rasszizmus és gyűlölet korunkban

Ez a feladat a mai társadalmunkban létező rasszizmus, előítéletesség és gyűlölet példáit bemutató képeket tartalmaz. A feladat elvégzésével fejlesztheted a sztereotípiák és előítélet megértésére irányuló képességeidet. Arra is lehetőséged lesz, hogy elgondolkodj azon, hogyan hat ránk ma a propaganda, és hogy szükség van az emberi jogok melletti kiállásra. Annak jelentőségét is jobban meg fogod érteni, hogy hogyan tekintünk az országunkba érkező jövevényekre, és hogyan bánunk velük.

Feladat

Ebben a feladatban a ma is létező előítéletekről, rasszizmusról és gyűlöletről fogsz tanulni. Olvasd el az alábbi leírást és válaszolj az azt követő kérdésekre!

Előítéletek és sztereotípiák

Rasszizmus, előítéletek és sztereotípiák. A mindennapokban gyakran összekeverik ezt a két fogalmat. A sztereotípia azt jelenti, amikor egyoldalú (pozitív, negatív, vagy akár semleges) képet alkotunk emberek egy csoportjáról. A sztereotípiák tulajdonképpen segítenek abban, hogy eligazodjunk a világ különböző kultúrái között, szélsőséges esetben viszont alapját képezhetik a társadalmi egyenlőtlenségnek. Az előítéletek olyan véleményalkotások, amelyek pozitív vagy negatív torzításokból erednek, nem feltétlenül tapasztalatokra, hanem inkább sztereotípiákra alapozva, ami miatt sokszor pontatlan következtetéseket vonunk le bizonyos embercsoportokról és azok tagjairól.

Tulajdonképpen mindannyiunknak vannak előítéletei, de nem mindegy, hogy a környezet mennyire megengedő ezekkel szemben. A többségi vélemény nagyban befolyásolja az egyén gondolkodását, ezért a politika felelőssége óriási.

A náci Németország jó példa egy olyan államra, ahol a hatalmon lévők előítéleteket terjesztettek és váltottak ki az emberekből annak érdekében, hogy a társadalom bizonyos csoportjait megbélyegezzék, hátrányosan megkülönböztessék és üldözzék. 

Az egyén szintjén az előítéletességgel összefüggésben állhat például az önigazolás szükségessége (fölényben érezzük magunkat egy olyan csoporttal szemben, akiket magunknál rosszabb helyzetben látunk); a bűnbakkeresés (amikor például társadalmi kisebbségeket hibáztatunk rossz gazdasági körülményekért).

Rasszizmus

A rasszizmus az a gondolkodás, ami az embereket többféle fajra osztja, és az egyén a saját faját valamilyen szempontból felsőbbrendűnek tartja a többivel szemben; illetve az a felfogás, ami szerint emberi tulajdonságok megfeleltethetők bizonyos faji hovatartozásnak, vagyis a genetikai származás meghatározza az egyén tulajdonságait, hajlamait. Ez a főként a 19. században elterjedt gondolkodás azonban tudományosan teljesen helytelen. 

Biológiailag az emberiség mind egyetlen fajba (homo sapiens sapiens) tartozik, és semmiféle tudományos genetikai kutatás nem igazolta eddig, hogy rasszokon belül öröklődnének bizonyos tulajdonságok. Az a hamis tévképzet, miszerint az emberek különböző "fajokba" sorolhatók, gyakran vezetett hatalmas tragédiákhoz. Ennek egyik példája a történelem során például a náci Németország, ahol üldözték és tömegesen megölték azokat, akikről úgy tartották, hogy az  "alacsonyabbrendű fajhoz" tartoznak.

Napjainkban szintén létezik az előítéletesség, és sok társadalmi csoportot ér megkülönböztetés vagy válik gyűlöletcselekmény áldozatává társadalmi hátterük, bőrszínük, vallásuk, nemük, szexuális irányultságuk, vagy bármi más miatt.  Ha az efféle gondolkodásra hajlamos emberek támogatást kapnak a politikai környezettől, illetve a politika saját céljaira használja fel a gyűlöletkeltést bizonyos kisebbségek ellen, akkor a diszkrimináció, akár ma is, törvényi szintre emelkedhet egyes országokban. Felelős, demokrata állampolgárokként viszont az egyénnek több eszköz is a rendelkezésére áll, hogy küzdjön ez ellen.  square.jpg

Párosítsd a plakátokat!

Nézd meg figyelmesen az alábbi plakátokat, amelyek vagy arra buzdítanak, hogy álljunk ki a diszkrimináció ellen, vagy épp gyűlöletet akarnak kelteni az emberben!

  • Párosítsd a plakátokat a szerint, hogy melyik kisebbséget célozza, és magyarázd meg, mi az üzenetük!

  • Véleményed szerint hogyan hatnak a diszkrimináció ellenes, illetve melletti plakátok a közönségre?

 

Vitasd meg!

  • 5.2.a Mit gondolsz, milyen következményekkel járhat, ha valaki egy diszkriminált kisebbséghez tartozik? Gondolj az élete több színterére is, pl. a munkára, magánéletre, jogokra, stb.

  • 5.2.b Véleményed szerint mit tehet az egyén ma az előítéletek, rasszizmus és diszkrimináció elleni küzdelemért? Legalább 3 különböző felvetést fogalmazz meg!