Tanári útmutató

Tanári útmutató

Köszöntünk az “Eternal Echoes” oldalon! Alább található az általános leírás a tananyaghoz.
Kövess minket Facebookon

Tanárként a regisztráció után az oldalon található egyéb anyagokkal együtt hozzáférést kap osztálytermi ötletekhez és elmélyítő cikkekhez, tanítványai pedig el tudják küldeni Önnek összegzéseiket és jegyzeteiket. Minden egyes feladathoz megtalálja a kerettantervi kapcsolódási pontokat.

Ingyenes regisztráció          Rövid ismertető

Általános bevezető az eszközhöz

Az Eternal Echoes egy átfogó, interaktív, online oktatási felület, amely a holokauszt oktatásához nyújt segítséget videóinterjúk, szöveges források, eredeti dokumentumok és fotók használatával. A 14-17 éves diákok úgy tanulnak a múltról, hogy ezáltal reflektálhatnak a jelenben felmerülő kérdésekre és eseményekre.

Az Eternal Echoes segítséget nyújt a fiatalság körében is létező antiszemitizmus, rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemhez azzal, hogy ellenhatást fejt ki az Európában teret nyerő antidemokratikus eszmék befolyásával szemben. Miközben a diákok tudást szereznek a holokausztról, a felület fejleszti az emberi jogok, egyenlőség és demokratikus értékek érvényesülését.

Tanulási célok

Az oktatási eszköz általános célja, hogy felhívja a figyelmet a holokauszt egyedüliségére és egyetemességére, és biztosítsa, hogy a holokausztról szóló tudás az idő múlásával sem halványodik majd el. A tanulók, miközben elvégzik az általános, illetve a videóinterjúkhoz kapcsolódó feladatokat, mélyebben megismerik azokat a lépcsőfokokat és működési elveket, amelyek a holokauszthoz és a roma népirtáshoz vezettek. A diákok sokféle tapasztalatot ismerhetnek meg azoktól, akiket a holokauszt idején a nácik üldöztek.

Az oktatási felület feladatai azért készültek, hogy felhívja a diákok figyelmét a következőkre:
 • hogy meg kell védenünk és fenn kell tartanunk a demokratikus értékeket és az emberi jogokat
 • hogyan vezethetnek szörnyű következményekhez még az alig érzékelhető változások is a társadalomban, illetve az egyének, szervezetek, kormányok választási lehetőségeiben
 • a diákokat is körülvevő előítéletekre, az interneten a szélsőséges és antidemokratikus mozgalmak által terjesztett propagandára​​​​​​​
 • a hallgatás és a mások szenvedései iránt való közömbösség veszélyeire​​​​​​​
 • annak fontosságára, hogy tennünk kell a megkülönböztető és rasszista viselkedés, az antiszemitizmus, cigányellenesség és rasszizmus ellen mindennapi életünkben​​​​​​​
 • a mai problémákra és az emberi jogokra, többek között arra, hogyan tekintünk társadalmunkban az újonnan érkezőkre
A feladatok elvégzésével a következő tanulási célokat érhetjük el:
 • a diákok tudásra tesznek szert az akkori és mostani antiszemitizmusról és rasszizmusról
 • fejlődik a diákok kritikai és sokszempontú gondolkodása​​​​​​​
 • fejlődnek a diákok empatikus készségei​​​​​​​
 • fejlődik a diákok döntéshozó és cselekvő képessége​​​​​​​
 • a diákok elgondolkodnak a történelmi események jelentőségén a saját életükben​​​​​​​
 • a tanulók megértik a sztereotípiák és előítéletek következményeit​​​​​​​
 • a tanulók megértik a propaganda természetét mindenkor és mindenhol

Interdiszciplináris/tantárgyak közötti oktatás

A holokauszt eseményeinek tanítása a történelem mélyebb szintű megértését igényli, ezért szükségszerűen ez az alapja a téma bármilyen tanulmányozásának. Azonban a holokauszt megközelítése multidiszciplináris szemszögből segíti az emberi viselkedés sokféle aspektusával való foglalkozást. A holokauszt narratívája fontos morális és etikai kérdéseket vet fel, amelyeket különböző tantárgyak és tanórák során meg lehet vitatni. Ennek következtében a következő tantárgyakat oktató tanárokat érdekelheti az Eternal Echoes használata:

square.jpg állampolgári ismeretek     square.jpg emberi jogok oktatása     square.jpg irodalom     square.jpg művészetek     square.jpg nyelvek     square.jpg szociológia     square.jpg történelem     square.jpg vallástanulmányok, stb.

Alapelvek a holokauszt tanításához

A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) a legjobb, nemzetközileg érvényes gyakorlatra alapozva összegyűjtött olyan irányelveket, amelyek segítik a tanárokat abban, hogyan közelíthetik meg ezt a rendkívül bonyolult témát, és amelyek lehetséges további utakat mutatnak. Az Eternal Echoes tananyagai kivétel nélkül ezen irányelvek mentén készültek.

Alább található az irányelvek áttekintése. Még több információért látogassa meg az IHRA hivatalos weboldalát..

Az IHRA irányelveinek áttekintése
 • A holokausztról lehet sikeresen tanítani a diákokat; ne féljünk megközelíteni a témát
 • Határozzuk meg a holokauszt kifejezést​​​​​​​
 • Teremtsünk pozitív tanulói környezetet aktív pedagógiával és diák-központú megközelítéssel​​​​​​​
 • Tegyük személyessé a történelmet azzal, hogy a statisztikai adatokat személyes történetekké fordítjuk​​​​​​​
 • Használjuk a szemtanúk tanúságtételét, hogy a történelmet valóságosabbá tegyük a diákjaink számára​​​​​​​
 • Egy tantárgyközi megközelítés gazdagítani fogja diákjaink értelmezését a holokausztról​​​​​​​
 • Helyezzük kontextusba a történelmet​​​​​​​
 • Tárgyaljuk a holokauszt témáját széles és kiegyensúlyozott értelmezésben​​​​​​​
 • Használjuk pontosan a kifejezéseket, és biztassuk erre tanítványainkat is​​​​​​​
 • Tegyünk különbséget a holokauszt történelme és azon tanulságok között, amit tanulhatunk annak történelméből​​​​​​​
 • Ne adjunk egyszerű válaszokat egy komplex történelmi eseményre​​​​​​​
 • Mutassuk meg a diákoknak, hogyan férhetnek hozzá az elsődleges forrásokhoz​​​​​​​
 • Tudassuk a diákokkal, hogy a holokauszt számos bizonyítékát maguk az elkövetők hozták létre​​​​​​​
 • Bátorítsuk a tanulókat arra, hogy kritikusan elemezzék a holokauszt különböző értelmezéseit​​​​​​​
 • Legyünk érzékenyek az írott és vizuális tartalmak alkalmasságára, és ne használjunk elborzasztó képanyagot azért, hogy a diákokat bevonjuk a holokauszt tanulmányozásába
 • Ne hasonlítsuk össze egyik áldozati csoport szenvedését sem a másikéval
 • Tegyük lehetővé diákjainknak, hogy vizsgálják az áldozatok különböző reakcióit, beleértve a nácizmussal való szembenállás megannyi formáját​​​​​​​
 • Vigyázzunk arra, hogy a zsidóságot ne kizárólag a holokauszt keretei között határozzuk meg​​​​​​​
 • Jelezzük, hogy a holokauszt elkerülhető lett volna​​​​​​​
 • Ne próbáljuk meg az elkövetők tetteit azzal kimagyarázni, hogy “embertelen szörnyetegek” voltak​​​​​​​
 • Óvatosan tegyünk különbséget az akkori elkövetők és a mai európai vagy Európán kívüli társadalmak elkövetői között​​​​​​​
 • Bátorítsuk diákjainkat, hogy tanulmányozzák a helyi, regionális, nemzeti és globális történelmet és emlékezetet​​​​​​​
 • Kérjük meg diákjainkat, hogy vegyenek részt a nemzeti és helyi emlékezet és emlékezés hagyományaiban és reflektáljanak azokra​​​​​​​
 • Válasszunk alkalmas tanulási tevékenységeket és kerüljük az olyan szimulációt, ami arra veszi rá a diákjainkat, hogy azonosuljanak az elkövetőkkel vagy az áldozatokkal​​​​​​​
 • Ne fogadjuk el a múlt tagadását​​​​​​​
 • Legyünk tudatában minden oktatási anyag nyújtotta lehetőségnek, de ugyanennyire a korlátainak is, beleértve az internetet​​​​​​​
 • Tegyünk különbséget a történelmi és a kortárs események között, és kerüljük a történelmietlen összehasonlításokat​​​​​​​
 • Legyünk érzékenyek a diákok érdeklődésére