1927-1941

Petre Pandelică 1927-ben egy letelepedett roma családba született egy kis faluban, Dél-Romániában. Kilencen voltak testvérek. Szülei állatokat tartottak és földet műveltek.

1942

Miután a zsidókat Besszarábiából és Bukovinából az újonnan megszerzett Transnistria területére deportálták 1941-ben, Antonescu tábornok, Románia akkori vezetője elrendelte a romák evakuálását a következő évben. Igaz ugyan, hogy a rendelet a nomádokra, és a veszélyesnek tartott egyénekre vonatkozott (akik munkanélküliek, vagy büntetett előéletűek voltak), sok letelepedett romát is Transnistriába száműztek. Köztük volt Petre és családja is. Marhavagonokba zárták őket, és így vitték őket Transnistriába, csak kevés élelem és víz birtokában.

1942-1944

Amikor Petre és családja megérkeztek a transnistriai táborba, saját maguk készítette földalatti üregekben kellett lakniuk. Nem hagyhatták el a területet. Három évig éltek itt. Az éhség, hideg és betegségek következtében csak Petre és két fivére élték túl a tábort.

A háború vége és a későbbi évek 1945 és utána

Amikor a német és román haderő hátrálni kezdett, Petre visszatérhetett Romániába. Hetekig kellett gyalogolnia, míg elérte otthonát, ahol nem talált már semmit. Belépett a hadseregbe és Erdélybe költözött. Miután távozott a seregből, megházasodott és cipészként dolgozott.