Aš ten buvau.

 

„Aš džiaugdavausi gavęs sušalusių bulvių lupenų. Mes jas gražiai paruošdavome, džiovindavome. Jos primindavo saulėgrąžas.“ / Tobijas Jafetas

Liudijimai
 

Apie holokaustą Kaip tai galėjo įvykti?

Kokie žingsniai vedė prie beveik 6 milijonų žydų genocido ir kaip nacių ideologiją taip įsigalėjo? Apie visa tai sužinosite čia.

Liudijimai Aš ten buvau.

Išklausykite pergyvenusius karą, jų pasakojimus apie vaikystę, gyvenimo kaitą, įkalinimą getuose, koncentracijos ir mirties stovyklose, karo pabaigą. Video klipai ir užduotys.

Sužinokite daugiau Liudijimai anglų kalba

Angliškoje „Eternal Echoes“ versijoje rasite daugiau holokaustą pergyvenusių žmonių liudijimų. Čia taip pat galite išklausyti keletą išgyvenusiųjų, kurie atsako į moksleivių klausimus.

Nuotraukos ir dokumentai

„Eternal Echoes“ istorinių nuotraukų ir dokumentų kolekcija

Klasei

Čia rasite šaltinius, ​​​​​ užduotis, terminų žodyną, mokomąją medžiagą ir pamokų planus

Svetainės paieška

Temos, žodžio ar frazės paieška su atitikmenimis

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.