1 Žydų gyvenimas Europoje iki Antrojo pasaulinio karo

Šioje užduotyje jūs rasite istorinę informaciją ir video medžiagą, kuri supažindina su įvarialypiu žydų gyvenimu Europoje iki holokausto. Atlikdami užduotį jūs pagilinsite supratimą apie vietos, regioninę ir nacionalinę istoriją ir atmintį. Jūs įgysite gilesnes žinias apie turtingą Europos žydų bendruomenių įvairovę, sugretinsite asmeninio ir kultūrinio gyvenimo istorijas ir aspektus.

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

Įvadas

Žydų mažumos gyvenimas Europoje viduriniais amžiais dažnai buvo nelengvas. Juos dažnai ir įvairiais būdais diskriminavo; pavyzdžiui, buvo priimami įstatymai, apribojantys žydų gyvenamąsias vietas ir užsiėmimus.

Po 18 a. vykusios vadinamosios emancipacijos, o ypač 19 a. pirmiausia Centrinės ir Vakarų Europos žydams buvo suteiktos teisės, kurių daugėjo, ir didesnės galimybės dalyvauti visuomeniniame gyvenime lygiomis teisėmis su kitais.

Rytų Europoje ir didžiausią teritoriją valdžiusioje Rusijos imperijoje, įskaitant tas teritorijas, kurios šiandien yra nepriklausomos šalys, vis dar veikė antižydiški įstatymai.

1939 m. Europoje gyveno apie 10 milijonų žydų, kurie sudarė mažiau nei 2 proc. visų Europos gyventojų. Dauguma žydų gyveno vakarinėje Sovietų Sąjungos dalyje, Lenkijoje arba Rumunijoje. Šiose teritorijose žydai sudarė nuo 3 iki 10 proc. visų gyventojų.

Vokietijoje gyveno apie pusė milijono žydų, kurie sudarė tik 0,75 proc. gyventojų.

1923 m. Lietuvoje gyveno apie 154 tūkstančiai žydų, kurie sudarė 7,6 proc. visų gyventojų.

Žydų gyventojų skaičiai Europoje 1933 m.

Bitolos futbolo komandos nariai pozuoja vartuose, 1928 m. rugpjūčio 14 d.

Daugumoje kaimų ir mažesnių miestų Rytų Europoje žydai, kaip ir jų kaimynai ne žydai, šimtmečiais gyveno įprastą gyvenimą. Dauguma žydų buvo religingi ir laikėsi tradicinio gyvenimo būdo. Kai kurie buvo pasiturintys, tačiau dauguma buvo vargšai.

Žydų gyvenseną keitė spartėjanti modernizacija. Vis daugiau žyų paliko tradicinį gyvenimo būdą, kartais net ir religinę tapatybę, ypač didžiųjų miestų gyventojai. Centrinėje ir Vakarų Europoje vis daugiau žydų asimiliavosi, tai reiškia, jie ėmė gyventi taip pat, kaip ir juos supusi dauguma žmonių. Kitais žodžiais tariant, žydų gyvenimas Europoje buvo nevienodas ir skyrėsi priklausomai nuo gyvenamos vietos.   square.jpg

 

1 užduotis

Perskaitykite užduoties tekstą. Išsirinkite dvi skirtingas vietoves ir peržiūrėkite video klipus apie žydų gyvenimą tose vietovėse (paspauskite žemiau esančias nuorodas). Palyginkite tas dvi vietoves vieną su kita, užrašykite jų skirtumus ir panašumus Venn diagramoje, kurią suteiks mokytojas. Atlikę palyginimą, papasakokite klasiokui (klasiokei) apie žydų gyvenimą pasirinktose vietovėse ir pateikite sulyginimo rezultatus, tada sulyginkite savo Venn diagramas.

Atsisiųsti Venn diagramos paaiškinimą       

Žydų gyvenimas Lodzėje, Lenkija.

Jakobas Ringartas pasakoja apie mokyklą Lodzėje, Lenkija.

Išklausykite liudijimą >>

Žydų gyvenimas Sighete, Vengrija/Rumunija.

Livija Fränkel pasakoja apie vaikystę Sighete, Vengrija/Rumunija.

Išklausykite liudijimą >>

Žydų gyvenimas Mezőcsáte (netoli Miskolco), Vengrija.

László Kelleris pasakoja apie mokyklą Mezőcsáte (netoli Miskolco), Vengrija.

Išklausykite liudijimą >>

Žydų gyvenimas Mistelbache, Austrija.

Gretė Stern pasakoja apie vaikystę Mistelbache, Austrija.

Išklausykite liudijimą >>

 

2 užduotis

Atsakykite į klausimą:

  • Kaip manote, ar svarbu žinoti apie daugybę skirtingų vietovių? Paaiškinkite, kodėl svarbu arba ne.

Kita užduotis (2. Nacių ideologija)
2.1 Totalitarizmas