2-3 Poster women voters

„Mes, moterys, balsuojame už sąrašą nr. 2, nacionalsocialistus“, 1932 m.