2.4 Antisemitizmas

2. NACIŲ IDEOLOGIJA     2.1 Totalitarizmas  |  2.2 Rasinė higiena  |  2.3 Propaganda 2.4 Antisemitizmas

Ši užduotis supažindina su istorine medžiaga ir antisemitizmą iliustruojančiais vaizdiniais. Čia taip pat rasite labiausiai įsigalėjusių antisemitinių mitų paaiškinimus. Jais vadovavosi ir naciai. Atlikdami užduotį jūs įgysite žinias apie antisemitizmą ir rasizmą istorijoje ir šiandien, o taip sužinosite, kokios pasekmės kyla iš stereotipų ir išankstinių nuostatų.  

UŽDUOTIS

Susipažinkite su istorine medžiaga ir atlikite užduotis.

Kas yra antisemitizmas?

Antisemitizmo terminas apibrėžia išankstines nuostatas ir priešiškumą žydams vien dėl to, kad jie yra žydai. Svarbiausios antisemitizmo iškilimo ir ilgos istorijos Europoje priežastys greičiausiai glūdi antižydiškose idėjose, kurios formavosi ankstyvojoje krikščionybėje. Vėliau, Naujaisiais amžiais, susiformavo naujos, nereliginės antisemitizmo formos.

Antisemitizmas gali būti įvairus: nuo išankstinės nuomonės, mitų, diskriminacijos ir neapykantos iki persekiojimo ir genocido.

Holokaustas buvo genocidas – naciai siekė sukurti pasaulį be žydų ir žudė visus žydus, kiek galėjo pasiekti, vien dėl to, kad jie buvo žydai.

Žemiau rasite aprašytus labiausiai paplitusius ir istorijoje žinomiausius antisemitinius įsitikinimus ir kaltinimus žydams, kuriais rėmėsi ir naciai.

Antisemitinių kaltinimų ir mitų prieš žydus pavyzdžiai

 

Kaltinimas dievažudyste už Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus.

Visi žydai po krikščionybės iškilimo buvo kolektyviai apkaltinti už Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus. Šis kaltinimas žinomas dar ankstyvojoje krikščionybėje, jo pagrindu žydai persekiojami ir diskriminuojami jau apie 2 tūkstančius metų.

Ritualinė žmogžudystė

Šis mitas iškilo Europoje apie 1100 metus ir yra gajus iki dabar. Mitas teigia, kad per Pesachą žydai vagia ir žudo krikščionių vaikus, o jų kraują naudoja neraugintos duonos paplotėliams – macams – gaminti.

Pinigų, godumo ir lupikavimo apsėdimas

Senieji mitai apie tai, kad žydai esą šykštuoliai, godūs ir nesidalijantys su kitais turtuoliai yra gajūs iki šiandienos. Viduramžių visuomenės santvarka draudė žydams verstis daugybe amatų ir vertė juos imtis prekybos, pinigų skolinimo ir mokesčių rinkimo, o tai stiprino šį įsitikinimą. Krikščionys vertėsi tuo pačiu, tačiau jų atžvilgiu neįsigalėjo tokie priešiški išankstiniai nusistatymai. 

Rasiniai stereotipai

XIX a. ir XX a. pradžioje apie žydus buvo kalbama kaip apie svetimą rasę, kuri kelia pavojų tautai ir žmonėms. Antisemitinė propaganda vaizdavo žydus su kumpa nosimi, storomis lūpomis ir žnyples primenančiais delnais – visai nepanašius į žmones, primenančius gyvūną, svetimus ir pavojingus.

Galia ir konspiracija

Antisemitizmui ypač būdingi įsitikinimai žydų sąmokslu ir vietos ar pasaulio politikos, ekonomikos, žiniasklaidos ir kultūros valdymo galia. Šių įsitikinimų šaknys glūdi Viduriniuose amžiuose, kai žydai buvo apkaltinti sukėlę marą. Šie įsitikinimai ypač sustiprėjo XIX a., kai įvairiose šalyse žydams buvo suteikta nemažai teisių. Tokie pasikeitimai sukėlė įsitikinimą, kad už viso to slypėjo žydų sąmokslas. Dalis žmonių aiškino tokių socialinių, politinių ir ekonominių ideologijų ir judėjimų kaip liberalizmas, kapitalizmas ir komunizmas atsiradimą kaip žydų sąmokslą. Seniau, kaip ir šiandien, antisemitinė propaganda pasitelkdavo sėkmingus ar įtakingus žydų kilmės asmenis kaip įrodymą, kad visi žydai yra galingi ir pavojingi konspiratoriai.

square.jpg

Išnagrinėkite iliustraciją

Piešinys iš 1938 m. Vokietijoje išleistos vaikų knygelės „Šungrybis” („Der Giftpilz”). Tekstas apačioje: „Žydų dievas yra pinigai. Žydas yra pasiryžęs padaryti baisiausią nusikaltimą, kad tik uždirbtų pinigų. Jis nenurims, kol neatsisės ant didžiulio pinigų maišo, kol netaps pinigų karaliumi“. Išnagrinėkite iliustraciją ir atsakykite į klausimus. 

1. Kaip žmogus piešinyje yra pavaizduotas?

2. Kokia buvo piešinio autoriaus motyvacija pavaizduoti žmogų būtent taip?

3. Kokius dar elementus galima matyti paveiksle ir kokią reikšmę jie vaidina perteikiant žinią, kurią piešinio autorius ir siekė užfiksuoti?

Sulyginkite nuotraukas

2019 m. mažame mieste netoli Briuselio – Aalste vyko karnavalas, o jo metu – paradas. Parade įvyko tai, ką vietos žmonės palaikė gėdingu reiškiniu. Parade buvo demonstruojamos dvi religingų žydų figūros. Jos buvo su peisais ir kuprotomis didelėmis nosimis, sėdinčios ant didelių pinigų maišų. Išvydusioje figūras minioje kilo garsus gausmas ir balsai. 

1. Ar matote parade naudotų figūrų panašumus nacių laikų vaizdiniais? 

2. Kuo 2019 m. figūros skiriasi nuo nacių laikų?

3. Kaip manote, kodėl figūras išvydusioje minioje kilo gausmas ir garsi reakcija?

Ankstesnioji užduotis
2.3 Propaganda
Kita užduotis (3. Atskyrimas | Persekiojimas | Genocidas)
3.1 Naciai atėjo į valdžią