3-1 German delegation Versailles

Versalio taikos konferencijos vokiečių delegacija, 1919 m.