3.5 Kaltė, atsakomybė ir bausmė

Šioje užduotyje naudojamos įvairių žmonių nuotraukos, dalis kurių buvo holokausto vykdytojai. Atlikdami šią užduotį jūs vystysite kritinį ir įvairiapusį mastymą. Jūs taip pat apmąstysite, kaip asmenybių pasirinkimai ir empatijos stoka veda link baisių pasekmių, kaip pavojinga likti tyloje ir būti pasyviu stebėtoju.

UŽDUOTIS

Įsižiūrėkite į pateiktas nuotraukas ir atsakykite į klausimus.

 

1 UŽDUOTIS

1. Įsižiūrėkite į nuotrauką ir atsakykite į klausimus. 

 • Kaip manote, kiek jam metų?

 • Kaip manote, iš kokios jis šalies?

 • Kaip manote, kokia yra jo profesija?

 • Kaip apibūdintumėte jį kaip asmenybę?

 • Kaip manote, kokią įtaką šis žmogus daro kitiems?

2. Įsižiūrėkite į nuotrauką ir atsakykite į klausimus. 

 • Kaip manote, kiek jam metų?

 • Kaip manote, iš kokios jis šalies?

 • Kaip manote, kokia yra jo profesija?

 • Kaip apibūdintumėte jį kaip asmenybę?

 • Kaip manote, kokią įtaką šis žmogus daro kitiems?

3. Apsvarstykite savo atsakymus. 

 • Kuo remdamiesi jūs pateikėte savo atsakymus? / Kas jums padėjo atsakyti į klausimus?

 • Kokie klausimai jums kyla pirmiausia, kai sutinkate ką nors pirmą kartą?

Spauskite čia, norėdami susipažinti su papildoma medžiaga

Pirmoji nuotrauka yra paimta iš svetainės apie madą ir modelius. Nuotraukoje matote modelį profesionalą. Antroje nuotraukoje yra Heinrichas Himmleris, nacių Vokietijos policinių struktūrų ir SS vadas. 

 • Dabar, kai žinote, kad nuotraukoje yra Himmleris, kaip apibūdintumėte įtaką, kurią kitų žmonių atžviliu turėjo šis žmogus? 

 

2 UŽDUOTIS

1. Įsižiūrėkite į nuotrauką ir atsakykite į klausimus.

 • Kaip manote, kas yra šie žmonės?

 • Kaip manote, kur ši nuotrauka buvo daryta?

 • Kaip manote, kas padarė šią nuotrauką ir kokiu tikslu? 

 • Kaip apibūdintumėte nuotraukoje matomų žmonių nuotaiką?

2. Įsižiūrėkite į nuotrauką ir atsakykite į klausimus.

 • Kaip manote, kas čia vyksta? 

 • Kaip manote, kur ši nuotrauka buvo daryta?

 • Kaip manote, kas padarė šią nuotrauką ir kokiu tikslu? 

 • Kaip apibūdintumėte jų nuotaiką?

3. Įsižiūrėkite į nuotrauką ir atsakykite į klausimus.

 • Kaip manote, kas čia vyksta? 

 • Kaip manote, kur ši nuotrauka buvo daryta?

 • Kaip manote, kas padarė šią nuotrauką ir kokiu tikslu? 

 • Kaip apibūdintumėte jų nuotaiką?

4. Apsvarstykite savo atsakymus.

Spauskite čia, norėdami susipažinti su papildoma medžiaga

Šioje nuotraukoje matome pasityčiojimą iš religingų žydų okupuotoje Lenkijoje, Tomaszów Mazowiecki mieste, 1939 m. rudenį. 

 • Holokaustas vyko daugybės pasyvių stebėtojų akivaizdoje. Daugybė žmonių matė, kas vyksta, tačiau nedarė nieko, kad sustabdytų. Kokia jų atsakomybė? 

Kita užduotis (4. Atsakas | Pasipriešinimas | Gelbėjimas)
4.1 Laikraščių straipsniai apie lapkričio pogromą