4.1 Laikraščių straipsniai apie lapkričio pogromą

Šioje užduotyje yra pateikiamos Vokietijos ir Didžiosios Britanijos laikraščių ištraukos. Atlikę užduotį jūs įgysite gebėjimą kritiškai vertinti istorinių šaltinių medžiagą ir suprasite skirtingas istorinio įvykio vertinimo perspektyvas.

UŽDUOTIS

Ši užduotis supažindina su 1938 m. kilusių antižydiškų pogromų banga. Pradžioje perskaitykite apibrėžimą ir atlikite spaudos analizę.

Lapkričio pogromas

Lapkričio pogromas – tai 1938 m. lapkričio 9 ir 10 d. kilusių žiaurių antižydiškų pogromų banga. Ji apėmė Vokietiją, aneksuotą Austriją, Čekoslovakijai priklausiusius Sudetus, kuriuos okupavo Vokietija. Anksčiau lapkričio pogromas buvo dažnai vadintas Kristalnachtu arba Reichskristalnachtu, tai reiškia “sudužusių stiklų naktis”.

Smurto iniciatoriai pirmiausia buvo nacių partijos pareigūnai, SA ir hitlerjungeno nariai.

Smurto bangos pasekoje Vokietijos pareigūnai paskelbė, kad lapkričio pogromas – tai spontaniškas Vokietijos visuomenės atsakas į Ernsto vom Ratho nužudymą.

Vom Rathas buvo Vokietijos ambasados Paryžiuje diplomatas. 17-metis Lenkijos žydas Herschelis Grynszpanas nušovė diplomatą 1938 m. lapkričio 7 d. 1938 m. rudenį priimtu įstatymu Vokietijoje gyvenę Lenkijos piliečiai žydai privalėjo palikti šalį. Įstatymas palietė apie 15 tūkstančių žmonių, kurių kelių kartų šeimos gyveno Vokietijoje. Viena iš tokių šeimų buvo Grynszpanai, Vokietijoje gyvenę nuo 1911 m.

1938 m. lapkričio 9 d., praėjus dviem dienom po sužeidimo, Vom Rathas mirė. Mirties diena sutapo su svarbiu nacionalsocialistų kalendoriaus įvykiu – 1923 m. Beero Hallo puču. Pučo atminimo dieną Miunchene susirinkusi nacių partijos vadovybė nusprendė išnaudoti diplomato žūtį kaip pretekstą antisemitiniam pogromui.

Propagandos ministras Josephas Goebbelsas buvo pagrindinis Kristalnachto pogromo sumanytojas. Ministras kreipėsi į susirinkusią nacių „senąją gvardiją“ teigdamas, kad „pasaulio žydija“ susimokė įvykdyti diplomato nužudymą. Goebbelsas paskelbė, kad „fiureris neragina partiją imtis rengti ar šaukti demonstracijas, visgi jei demonstracijos įvyktų spontaniškai, joms nebūtų kliudoma.“

Vokietijoje, Austrijoje ir Sudetuose smurtininkai sunaikino apie 1 400 sinagogų ir maldos namų. Daugelis sinagogų degė per visą naktį žmonių ir ugniagesių akivaizdoje. Pastarieji sekė nurodymus nuo ugnies išplitimo saugoti tik „arijų“ gyvenamuosius rajonus.  

Visoje Vokietijoje SA ir hitlerjungeno nariai daužė parduotuvių langus, plėšė komercinius pastatus. Iš viso buvo apgadinta ir išplėšta apie 7 500 žydams priklausiusių pastatų. Šalyje buvo išniekintos žydų kapinės. Nors pogromo metu nebuvo duoti nurodymai kėsintis į žmonių gyvybes, lapkričio 9 ir 10 dienomis žuvo apie 400 žmonių.

Žydai prekybininkai valo Potsdamer gatvę nuo pogromo liekanų, 1938 m. lapkričio 10 d.

Pogromo metu SS ir gestapo junginiai suėmė apie 30 000 žydų vyrų, paklusdami Reinhardo Heydricho įsakymui. Iš vietos kalėjimų suimtieji buvo perkelti į Dachau, Buchenvaldo, Sachsenhauseno ir kitas koncentracijos stovyklas.

Lapkričio pogromas buvo pirmas kartas, kai nacių režimas suėmė ir įkalino tokį didelį skaičių žydų vien dėl jų tautybės. Šimtai suimtųjų žuvo stovyklose, nes nepakėlė brutalaus elgesio ir žiaurių gyvenimo sąlygų. Didžioji dauguma suimtųjų buvo paleisti su sąlyga, kad išvyks iš Vokietijos. Ir iš tiesų lapkričio pogromas paspartino žydų emigraciją iš Vokietijos per keletą mėnesių po pogromo.  square.jpg

Per lapkričio pogromus suimti žmonės Buchenvaldo (Vokietija) koncentracijos stovykloje surinkti skaičiavimui, 1938 m.

PALYGINKITE STRAIPSNIUS

Perskaitykite sutrumpintus ir redaguotus laikraščių straipsnius apie Kristalnachtą. Pirmasis straipsnis yra paimtas iš Vokietijos laikraščio, antrasis – iš Anglijos. Pasiskirstę poromis aptarkite ir palyginkite straipsnius. Užpildykite žemiau pateiktą lentelę. Būkite atidūs, kad vienas iš poros dalyvių skaitytumėte vieną straipsnį, o kitas – kitą.

Atsisiųsti laikraščių straipsnius ir lenteles       

Anstesnioji užduotis (3. Atskyrimas | Persekiojimas | Genocidas)
3.5 Kaltė, atsakomybė ir bausmė