4.5 Gelbėtojai

Šioje užduotyje yra pasakojama apie moterį, kuri priėmė nacių politikai prieštaraujančius sprendimus ir jų laikėsi. Atlikdami užduotį jūs gilinsite savo supratimą apie empatiją, sprendimų priėmimo ir jų laikymosi svarbą. Viso to reikia laikantis demokratinių vertybių ir tausojant žmogaus teises. Jūs taip pat pamatysite, kaip kadaise kažkieno priimti sprendimai gali veikti jūsų dabartį ir gyvenimą.

UŽDUOTIS

Susipažinkite su istorine medžiaga ir atlikite užduotis.

Vykstant masinėms žmonių žudynėms buvo tie, kurie rizikavo savo pačių gyvybėmis ir įvairiais būdais padėjo ir gelbėjo žūstančius. Praėjus kuriam laikui juos imta vadinti herojais arba gelbėtojais. Šioje užduotyje aptarsime vieną tokių žmonių.

Slaugė, kuri tapo heroje

Erzsebet Fajo.

Erzsebeta (arba kitaip Erzi) Fajo kilo iš Békéscsabos miesto pietryčių Vengrijoje. Būdama 13 ji paliko mokyklą ir ėmė dirbti medicinos slauge. Ji tarnavo žydo Kaszlo Abonyi šeimoje, kur augo du vaikai. 1941 m. Vengrijoje išleidus antižydiškus įstatymus šeima pardavė savo vaistinę ir persikėlė į Budapeštą. Erzsebeta Fajo išvyko kartu.

1944 m. Vokietija okupavo Vengriją ir Kaszlo Abonyi nusprendė, kad Erzsebetai nėra saugu gyventi su žydais. Erzsebeta Fajo išsikraustė, tačiau nuolat lankė Abonyi šeimą ir drąsino kaip tik galėjo.

Ji pernešė šeimos juvelyrines brangenybes giminaitei, kuri buvo ištekėjusi už vengro krikščionio ir tokiu būdu apsaugojo šeimos turtą nuo konfiskacijos. 

Žydų padėtis Budapešte blogėjo. Greitai išėjo įstatymas žymėti rūbus geltona Dovydo žvaigžde. Rizikuodama savo saugumu Erzsebeta Fajo niekuomet nepaliko Kaszlo Abonyi šeimos. Kiekvieną kartą žydų šeimai išeinant iš namų, juos lydėjo Erzsebeta.

Pasklidus gandams apie žydų deportaciją iš Budapešto, Erzsebeta atsikraustė gyventi kartu su Kaszlo Abonyi šeima. Erzsebeta parūpino šeimai suklastotus asmens dokumentus ir lydėjo juos einant per vokiečių ir vengrų sargybinių saugomus punktus.

Per visą okupacijos laikotarpį Erzsebeta keliavo su žydų šeima iš vienos vietos į kitą, kad tik jos nariai nebūtų suimti.

Po karo Kaszlo Abonyi įsidukrino Erzsebetą. Perskaitykite, ką po karo Kaszlo Abonyi dukra Zsuzsanna Ozsváth (Abonyi) sakė apie Erzsi.

„Vedama troškimo mus gelbėti Erzsebeta nepakluso vokiečiams. Ji išvadavo mus iš mirties. Ji išgelbėjo mane ir mano brolį, kad netaptume našlaičiais, o mūsų tėvus ji išgelbėjo nuo neįsivaizduojamos tragedijos, kuri gali nutikti tėvams – vaikų mirties. Tai jos stiprybė ir heroizmas įkvėpė mums gyvybę, augino mus ir galiausiai jos dėka mes patys sulaukėme vaikų.“

Zsuzsanna Ozsváth (Abonyi)

square.jpg

 

APTARKITE KLAUSIMUS

1. Per karą žydų kaimynai žinojo, kas vyksta su žydais, tačiau dėl įvairiausių priežasčių daugelis liko pasyvūs stebėtojai. Kaip manote, kas paskatino Erzsi elgtis kitaip ir kokių savybių reikia norint plaukti prieš srovę? Kaip tokios savybės įgyjamos? 

2. Kodėl dauguma žmonių nesielgė taip, kaip Erzsi ir liko pasyviais holokausto stebėtojais? Pateikite mažiausiai penkias priežastis.

3. Ko trūksta šiandien, kad mes padėtume tiems, kuriems reikia pagalbos?

4. Pateikite pavyzdžių, kaip šiandien yra padedama tiems, kuriems reikia pagalbos, net jeigu pagalbą teikiantysis lieka vienui vienas.

5. Apmąstykite jūsų aplinkoje gyvenančius žmones, kuriems reikia pagalbos. Surašykite, kokių veiksmų galima imtis jiems pagelbėti. 

Ankstesnioji užduotis
4.4 Pasipriešinimas
Kita užduotis (5. Ar galima mokytis iš holokausto istorijos?)
5.1 Bandymai sustabdyti genocidą