5.1 Bandymai sustabdyti genocidą

5. AR GALIMA MOKYTIS IŠ HOLOKAUSTO ISTORIJOS?     5.1 Bandymai sustabdyti genocidą  |  5.2 Išankstinė nuostata, rasizmas ir neapykanta šiandien 

Ši užduotis supažindina su genocido apibrėžimo teisėje istorija. Atlikdami užduotį jūs įgysite gebėjimus pritaikyti istorinius įvykius savo gyvenime ir geriau suvoksite žmogaus teisių ir demokratijos vertybių saugojimo būtinybę. 

UŽDUOTIS

Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis. 

Istorinis pagrindas

Iki holokausto nebuvo teisinio skirtumo tarp vieno žmogaus nužudymo ir visos žmonių grupės sunaikinimo. Į tai dėmesį atkreipė žydų kilmės lenkų teisininkas Raphaëlis Lemkinas, kuris iš Lenkijos išvyko holokausto išvakarėse.  Gyvendamas pradžioje Švedijoje, vėliau JAV jis įdėjo visas savo jėgas, kad toks skirtumas teisėje būtų įvardintas ir atsirastų genocido apibrėžimas.

Žodis genocidas yra kilęs iš graikiško žodžio „genos“, kuris reiškia rasę ir lotyniško žodžio „caedere“, kuris reiškia žudyti. Studijuodamas armėnų genocidą, Lemkinas dar prieš Antrąjį pasaulinį karą kėlė klausimą, kodėl sąmoningas visos žmonių grupės žudymas nėra įvardinamas kaip tarptautinis nusikaltimas.

Visos Lemkino pastangos davė rezultatų. Po Antrojo pasaulinio karo buvo įkurta Jungtinių Tautų organizacija. JT asamblėja priėmė Genocido nusikaltimų prevencijos ir bausmės konvenciją, kuri įsigaliojo 1951 m. sausį. Ji apibrėžė genocidą kaip siekį sunaikinti visą ar dalį etninės, rasinės ar religinės grupės. 

 

Tame pačiame JT susirinkime buvo priimtas kitas labai svarbus teisinis dokumentas – Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Deklaracija gynė individų ir visuomenių pamatines teises. 

Šių dokumentų nebuvo galima atgaline data taikyti holokausto nusikaltėliams. Tačiau vos keletas metų po holokausto įvykių Europoje pasaulis jau turėjo teisinį genocido apibrėžimą ir tarptautinį draudimą jį vykdyti.   square.jpg

 

Atsakykite į klausimus. 

1. Kuo skiriasi vieno žmogaus nužudymas ir genocido nusikaltimas? 

2. Naudodami internetą sužinokite, kokiais atvejais buvo naudojama Genocido konvencija siekiant nubausti nusikaltėlius. 

3. Kaip manote, kaip šaindienos pasaulis yra apsaugotas nuo genocido? 

Ankstesnioji užduotis (4. Atsakas | Pasipriešinimas | Gelbėjimas)
4.5 Gelbėtojai