1 The Jews of Europe

Žaidžiantys vaikai žydų priemiestyje Paryžiuje, 1931 m.