5 1933-1939 – From Exclusion to Persecution

Herschelis Grynszpanas sumėmimo metu, 1938 m. Paryžius, Prancūzija.