9 The Implementation of the Holocaust

Niurnbergo nusikaltimų žmogiškumui teismas, 1945 m. lapkritis. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Hermanas Göringas, Rudolfas Hessas, Joachimas von Ribbentropas, Wilhelmas Keitelis, antroje eilėje iš kairės: Karlas Dönitzas, Erichas Raederis, Balduras von Schirachas, Fritzas Dauckelis.