Liudijimai

Tobijas Jafetas (1930-2019 M.) Lietuva

Vokiečių kariuomenė įžengė į Kauną, kai Tobijui buvo 11 metų. Karo pradžią – 1941 m. birželio 22 d. – Tobijas patyrė Palangoje. Ten Tobijas išgyveno žydų persekiojimą ir holokaustą. Tobijas išliko gyvas Kauno gete. Jo motina žuvo. Karo pabaiga Tobiją pasiekė Vilniuje, kur jis gyveno apsuptas šeima tapusiais gelbėtojais.

Išklausykite liudijimą >>

REINHARDAS FLORIANAS (1923–2014 M.) Vokietija

Reinhardas Florianas gimė sinčių šeimoje Matheninkenės mieste,  rytų Prūsijoje. Jis priklausė „čigonams“ ir negalėjo mokytis verslo, bet buvo priverstas atlikti priverstinius žemės ūkio darbus.

1941 m. Reinhardą suėmė Gestapas ir galiausiai išsiuntė į Bialystoko getą. Reinhardas ten kentėjo labai blogas gyvenimo sąlygas, buvo kalinamas keliose koncentracijos stovyklose. Galiausiai 1945 m.sausį jis ėjo mirties kelią link Loslau. Iš ten Reinhardas buvo išsiųstas į Mauthauseną, vėliau į Ebensee stovyklą.

Po išlaisvinimo Reinhardas sužinojo, kad po karo gyvi liko jo tėvas ir vienas iš jo aštuonių brolių ir seserų.

Išklausykite liudijimą >>

Wellesina McCrary (1933 m.) Vokietijoje ir Lenkijoje

Wellesina McCrary* gimė 1933 m. romų šeimoje, kurie gyveno klajodami Vokietijoje.

Kai prasidėjo karas, Wellesina buvo šešerių metų amžiaus, o šeima tuo metu gyveno Lenkijoje. Kartu su savo mama, giminaičiais, broliais ir seserimis Wellesina buvo išvežta į Aušvico Birkenau stovyklą, vėliau - į Buchenvaldą.

Po koncentracijos stovyklos išlaisvinimo, Wellesina išvyko į Berlyną. Ten ji sutiko savo tėvą, kuris grįžo iš Gulago stovyklų Sibire. Kiek vėliau Wellesina išvyko gyventi į JAV.

Išklausykite liudijimą >>

Petre Pandelică (1927 m.) Rumunija

Petre Pandelică gimė romų šeimoje, kuri gyveno sėsliai pietų Rumunijoje. 1942 m. kartu su savo tėvais, broliais ir seserimis jis buvo išsiųstas į Transnistriją.

1945 m. pasibaigus karui, Petre galiausiai grįžo į Rumuniją. Rumunijoje neliko jo namų, į kuriuos jis galėjo grįžti. Petre prisijungė prie kariuomenės ir išvyko į Transilvaniją ir šiaurės Rumuniją.

Po karo iš visos šeimos gyvi liko pats Petre ir du jo broliai.

Išklausykite liudijimą >>