Petre Pandelică

Aš ten buvau

Petre Pandelică gimė sėslioje romų šeimoje pietų Rumunijoje. 1942 m. kartu su savo tėvais, broliais ir seserimis jis buvo išsiųstas į Transnistriją.

1945 m. pasibaigus karui, Petre galiausiai grįžo į Rumuniją, nors čia neliko namų, į kuriuos būtų galima grįžti. Petre įstojo tarnauti kariuomenėje ir išvyko į Transilvaniją ir šiaurės Rumuniją.

Po karo iš visos šeimos gyvi liko pats Petre ir du jo broliai.

Petre Pandelică (1927), Rumunija

Petre Pandelică (1927), Rumunija

Apsvarstykite Petre Pandelică gyvenimą ir patirtį

Mano šeima (1927–1941 m.)

Petre Pandelică pasakoja apie šeimą ir gyvenimą iki karo.

1) Išklausykite Petre Pandelicos pasakojimą apie šeimą ir jos gyvenimą prieš Antrąjį pasaulinį karą. Atsakykite į klausimus. 

  • Ką sužinojote apie Petre Pandelicos šeimos gyvenimo sąlygas? 

  • Ar buvo skirtumas tarp darbo vietos, kuri priklausė valstybei, ir darbo savo paties šeimoje? 

Deportacija į Transnistriją, 1942 m.

Petre Pandelică pasakoja apie deportaciją į Transnistriją.

2) Išklausykite Petre Pandelicos pasakojimą apie deportaciją į Transnistriją. Atsakykite į klausimus. 

  • Ką šeima turėjo iškęsti Transnistrijoje? 

  • Ką Petre Pandelică nori pasakyti, kai pasakoja, kad su jais buvo elgiamasi kaip su gyvuliais? 

  • Kaip manote, kodėl policininkas taip žiauriai elgėsi su deportuotaisiais? 

Transnistrijos stovykloje (1942–1944 m.)

Petre Pandelică pasakoja apie Transnistrijos stovyklos situaciją.

3) Išklausykite Petre Pandelicos pasakojimą apie gyvenimą Transnistrijos stovykloje. Atsakykite į klausimus. 

  • Kokios kančios ištiko šeimą stovykloje? 

  • Kaip su kaliniais elgėsi prižiūrėtojai? 

Sugrįžimas į Rumuniją, 1944 m.

Petre Pandelică pasakoja apie grįžimą į Rumuniją.

4) Išklausykite Petre Pandelicos pasakojimą apie grįžimą į Rumuniją. Atsakykite į klausimus. 

  • Kokiomis sąlygomis jie grįžo namo iš stovyklos? 

  •  Kas jų laukė namuose? Ar Petre Pandelică  džiaugėsi savo grįžimu?