Biografija

1927–1941

Petre Pandelică gimė 1927 m. sėslioje romų šeimoje pietų Rumunijos kaime. Jis turėjo aštuonis brolius ir seseris. Jo tėvai laikė gyvulius ir dirbo žemės ūkyje. 

1942

Po 1941 m. žydų deportacijos iš Besarabijos ir Bukovinos į Transnistriją maršalas Antonesku davė įsakymą kitais metais evakuoti romus.  Įsakyme buvo nurodyta deportuoti keliaujančius žmones, kurie buvo laikomi pavojingais visuomenei  (tai yra bedarbiai ar su kriminaliniu potencialu), tačiau daugybė sėslių romų taip pat buvo išsiųsti į Transnistriją. Tarp jų buvo  Petre ir jo šeima. Juos susodino į gyvulių vagonus ir traukiniais nugabeno į stovyklą. Kelionėje jie gavo labai mažai vandens ir valgio.

1942–1944

Kai Petre ir jo šeima atvyko į stovyklą Transnistrijoje, jie net neturėjo, kur gyventi. Žmonės turėjo išsikasti žemines ir jose gyventi. Tris metus jiems buvo draudžiama palikti stovyklos teritoriją. Stovykloje siautė badas, ligos ir šaltis. Po karo gyvi liko tik Petre ir du jo broliai. 

1944 m. ir gyvenimas po karo

Kai vokiečių ir rumunų kariuomenės bėgo, Petre galėjo sugrįžti į Rumuniją. Kelionė į namus truko keletą savaičių. Jis ėjo pėsčiomis. Atėjęs į namus Rumunijoje, jis nieko nerado. Petre stojo tarnauti į rumunų kariuomenę ir persikėlė į Transilvaniją ir šiaurės Rumuniją.  Atitarnavęs kariuomenėje, Petre vedė ir likusį gyvenimą taisė batus.