Reinhardas Florianas

Aš ten buvau 

Reinhardas Florianas gimė sinčių šeimoje Matheninkenės mieste,  rytų Prūsijoje. Jis priklausė „čigonams“ ir negalėjo mokytis verslo, bet buvo priverstas atlikti priverstinius žemės ūkio darbus.

1941 m. Reinhardą suėmė Gestapas ir galiausiai išsiuntė į Bialystoko getą. Reinhardas ten kentėjo labai blogas gyvenimo sąlygas, buvo kalinamas keliose koncentracijos stovyklose. Galiausiai 1945 m.sausį jis ėjo mirties kelią link Loslau. Iš ten Reinhardas buvo išsiųstas į Mauthauseną, vėliau į Ebensee stovyklą.

Po išlaisvinimo Reinhardas sužinojo, kad po karo gyvi liko jo tėvas ir vienas iš jo aštuonių brolių ir seserų.

REINHARDAS FLORIANAS (1923–2014 M.), VOKIETIJA

REINHARDAS FLORIANAS (1923–2014 M.), VOKIETIJA

Apsvarstykite Reinhardo gyvenimo patirtį.

Vaikystė (1923–1940 m.)

Reinhardas pasakoja apie savo vaikystę, šeimą ir mokyklą.

1) Išklausykite Reinhardo pasakojimą apie vaikystę. Atsakykite į klausimus. 

  • Kaip Reinhardas atmena savo vaikystę iki 1937 m.?  Užrašykite tris pastebėjimus. 

  • Kaip persekiojimai paveikė Reinhardo šeimą po 1937 m.?

  • Tuo metu Reinhardui buvo 14 metų. Pasvarstykite, kaip Reinhardo gyvenimas skyrėsi nuo kitų vaikų, kurių nepalietė diskriminaciniai rasiniai įstatymai? 

Suėmimas ir deportacija, 1941 m.

Reinhardas pasakoja apie gestapą ir suėmimą, deportaciją į stovyklą.

2) Išklausykite Reinhardo pasakojimą apie areštą ir deportaciją. Atsakykite į klausimus. 

  • Kaip Reinhardas apibūdino arešto priežastį? Kaip manote, kokia buvo tikroji arešto priežastis? 

  • Pasvarstykite, kodėl žmonės, kurie buvo persekiojami, net nežinojo, kas vyksta koncentracijos stovyklose? 

Gusenas ir Aušvicas (19411945 m.)

Reinhardas pasakoja apie laiką stovykloje.

3) Išklausykite Reinhardo pasakojimą apie   Guseną ir Aušvicą-Birkenau.  Atsakykite į klausimus. 

  • Ką galvojate apie Kalėdų kalbą, kurią savo pasakojime mini Reinhardas? 

  • Kaip manote, ar įsakymas pasikloti ir prižiūrėti lovas buvo teisingas ir geras, ar atvirkščiai blogas Reinhardo akyse? 

Mauthausenas ir išvadavimas, 1945 m.

Reinhardas pasakoja apie paskutines dienas stovykloje ir išvadavimą.

4) Išklausykite Reinhardo pasakojimą apie gyvenimą Mauthausene ir kaip jis išgyveno išvadavimą. Atsakykite į klausimus. 

  • Kaip manote, kodėl naciams buvo svarbu visur su savimi imti kalinius, kai patys naciai bėgo nuo sąjungininkų? Kodėl naciai nepaliko kalinių ir nepabėgo, taip gelbėdami savo gyvybes? 

  • Kokie jausmai aplankė Reinhardą išvadavimo akimirką?