Reinhardas Florianas  |  Biografija  |  Romai nacių Vokietijoje

Reinhard Florian | Biografija

1923–1940

Reinhardas Florianas gimė sinčių šeimoje Matheninkenės mieste, rytų Prūsijoje. Jis priklausė „čigonams“ ir negalėjo mokytis verslo. Reinhardas kartu su savo broliais ir seserimis buvo priverstas dirbti priverstinius žemės ūkio darbus.

1941–1945

Reinhardą Florianą suėmė gestapas ir uždarė į kalėjimą Vokietijoje. Reinhardui teko keliauti iš vieno kalėjimo į kitą. Galiausiai jis buvo išsiųstas į Bialystoko getą, vėliau – į Mauthauseno koncentracijos stovyklą. Paskui jis buvo uždarytas į Guseno stovyklą, o 1943 m. birželį jis buvo nusiųstas į Buna/Monowitzų stovyklą. Vėliau į Charlottegrubo darbo stovyklą, kurioje jis dirbo akmens anglies kasyklose iki 1945 m. sausio.

1945–2014

1945 m. sausį Reinhardas ėjo mirties kelią. SS varė kalinius iki Loslau, o iš ten – atgal į Mauthauseną. Vėliau Reinhardas pateko į Melko ir Ebensee stovyklas. Jis labai kentėjo nuo tuberkuliozės ir bado. Po išlaisvinimo Reinhardas nuėjo iki Bayreutho. Jis sužinojo, kad po karo gyvi liko tik jis, jo tėvas ir vienas brolis iš aštuonių brolių ir seserų. 2012 m. Reinhardas Florianas išleido knygą, kurioje papasakojo savo gyvenimą. 2014 m. jis mirė.