Nuotraukos ir dokumentai

Vaikystė 1930-1939 m.  |  Gyvenimas keičiasi 1939-1941 m.  |  Uždarytas gete 1941-1944 m.  |  Slapstymasis 1944 m.  |  Gyvenimas po karo 1944-1995 m.  |  (Užbaikite biografiją)

Tobijas Jafetas | Nuotraukos ir dokumentai

Išklausykite liudijimą >>

Tik švietimo tikslams: visi Eternal Echoes svetainės vaizdo įrašai, nuotraukos, dokumentai ir tekstai yra naudojami turint autorinių teisių savininkų leidimą. Dėl trečiųjų šalių teisių, pvz., autorinių teisių, prekių ženklo, viešumo, privatumo ir sutartinių apribojimų, jūs negalite bendrinti ir platinti svetainės turinio.

Tobijas Jafetas, 1995 m., Vilnius.

Iš dešinės: Mania Jafetaitė-Dimermanienė (Rafaelio Jafeto sesuo), Rafaelis Jafetas (Tobijo tėvas) ir Berta Šustefaitė-Jafetienė (Tobijo motina), 1921 m., Berlynas.

Tobijo dėdė Lazaris Frenkelis (Tobijo motinos sesers vyras) ir pusbrolis Liova Frenkelis, 1938 m., Kaunas. Lazaris ir jo sūnus Liova žuvo holokauste.

Tobijo tėvas Rafaelis Jafetas ir motina Berta Jafetienė, 1921 m., Berlynas.

Iš dešinės: Tobijo broils Azrielis Jafetas (6 metai), motina Berta Jafetienė, motinos rankose Tobijas Jafetas (1 metai), brolis Fima Jafetas (1928–1933 m.), 1931 m., Kulautuva.

Tobijas Jafetas, 1931 m., Kaunas.

Iš dešinės: Tobijo broliai Azrielis (7 metai) ir Fima (6 metai) Jafetai, Kaunas.

Tobijas Jafetas, 1948 m., Vilnius.

Iš dešinės: Tobijo motinos sesuo Marija Katinskienė, jos vyras Juozas Katinskas ir Tobijas Jafetas, 1952 m., Palanga.