Wellesina McCrary

Aš ten buvau

Wellesina McCrary* gimė 1933 m. romų šeimoje, kurie gyveno klajodami Vokietijoje.

Kai prasidėjo karas, Wellesina buvo šešerių metų amžiaus, o šeima tuo metu gyveno Lenkijoje. Kartu su savo mama, giminaičiais, broliais ir seserimis Wellesina buvo išvežta į Aušvico Birkenau stovyklą, vėliau – į Buchenvaldą.

Po koncentracijos stovyklos išlaisvinimo, Wellesina išvyko į Berlyną. Ten ji sutiko savo tėvą, kuris grįžo iš Gulago stovyklų Sibire. Kiek vėliau Wellesina išvyko gyventi į JAV. 

*Wellesinos mergautinis vardas ir pavardė buvo Bubla Geisler von Adelsburg.

Wellesina McCrary (1933 m.), Vokietijoje ir Lenkijoje

Wellesina McCrary (1933 m.), Vokietijoje ir Lenkijoje

Apsvarstykite Wellesinos McCrary gyvenimą ir patirtį.

Mano šeima

Wellesina pasakoja apie savo vaikystę ir šeimą.

1) Išklausykite Wellesinos pasakojimą apie šeimą. Atsakykite į klausimus. 

  • Atidžiai išklausykite interviu. Savo kalboje Wellesina McCrary kartais naudoja vokiškus žodžius. Kaip manote, kodėl ji taip daro? 

  • Su kuom šiandieną ji sulygina savo vaikystę? Kaip ji tai daro? 

Deportacija į Aušvicą-Birkenau

Wellesina pasakoja apie šeimos deportaciją į Aušvicą-Birkenau.

2) Išklausykite Wellesinos pasakojimą apie deportaciją į Aušvicą-Birkenau. Atsakykite į klausimus. 

  • Ar šeima galėjo žinoti, kur juos deportuos? 

  • Kai tai nutiko šeimai, Wellesina McCrary buvo vaikas.  Išvardinkite tris priežastis, iš kurių mes galime spręsti, kad jos pasakojimas apie deportaciją - tai vaiko, ne suaugusiojo atsiminimai. 

Stovykloje

Wellesina pasakoja apie laiką stovykloje.

3) Išklausykite Wellesinos pasakojimą apie koncentracijos stovyklą. Atsakykite į klausimus. 

  • Žvelkite atidžiai į jos veido išraišką per interviu. Ar pastebite išskirtines veido išraiškas, gestus, balso intonacijas? Išvardinkite tai, ką matote. 

  • Ar veido išraiška, gestai ir balsas atliepia pasakojimą? Paaiškinkite savo atsakymus. 

Išvadavimas ir gyvenimas po karo

Wellesina pasakoja apie Buchenvaldo koncentracijos stovyklos išvadavimą ir gyvenimą po karo.

Likvidavus Aušvico-Birkenau „čigonų“ stovyklą 1944 m. vasarą, likusieji kaliniai buvo perkelti į Buchenwaldą Vokietijoje.  Moterys pateko į Buchenwaldui pavaldžias mažesnes stovyklas. 

4) Išklausykite Wellesinos pasakojimą apie Buchenwaldo koncentracijos stovyklos išvadavimą ir jos patirtį po karo. Atsakykite į klausimus. 

  • Išrinkite tris žodžius arba išsireiškimus, kurie jus palietė ar sujaudino labiausiai. Paaiškinkite savo pasirinkimą. 

  • Ką manote apie Wellesinos McCrary žinią mums visiems, kuria ji pasidalino video pabaigoje?