1 Życie żydowskie w Europie przed IIWŚ

To ćwiczenie zawiera informacje i filmy, dzięki którym dowiesz się jak różnorodne było żydowskie życie w Europie przed Zagładą. Wykonując zadania, lepiej zrozumiesz czym jest historia i pamięć lokalna, regionalna czy narodowa. Zdobędziesz również głębszą wiedzę na temat tętniącej życiem społeczności żydowskiej w Europie, porównując historie  z ich życia osobistego i kulturalnego.

ZADANIE

Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj zadanie.

Wstęp

Prawa obowiązująze w średniowiecznej Europie  ograniczały możliwości Żydów w zakresie osadnictwa i dostępu do niektóych zawodów.

W XVIII, a zwłaszcza w XIX wieku, Żydzi (przede wszystkim Ci z Europy Środkowej i Zachodniej) otrzymali nowe  prawa i większe możliwości uczestnictwa w  życiu społecznym na równi z innymi. Proces ten nazwano emancypacją Żydów. 

W Europie Wschodniej natomiast, której ogromne terytoria pozostawały pod kontrolą imperium rosyjskiego (w tym obszary stanowiące dzisiaj odrębne państwa), nadal prawomocne były antyżydowskie ustawy.

W 1939 r. Europę zamieszkiwało około dziesięciu milionów Żydów, co stanowiło mniej niż dwa procent populacji całego kontynentu. Większość Żydów żyła w zachodniej części Związku Radzieckiego, w Polsce, albo w Rumunii. Na tych obszarach ludność żydowska stanowiła od trzech do dziesięciu procent całej populacji.

W Niemczech było około pół miliona Żydów reprezentujących zaledwie 0,75 procent ludności.

W Polsce mieszkało ponad 3 miliony Żydów: około 10 procent populacji kraju.

Przedwojenna populacja Żydów w Europie (ok. 1933 r.)

Członkowie drużyny piłki nożnej pozują w bramce boiska w Bitoli, 14 sierpnia 1928 r.

W wielu wsiach i mniejszych miasteczkach Europy Wschodniej w ciągu stuleci styl życia Żydów (podobnie jak ich nieżydowskich sąsiadów) niewiele się zmienił. Żydzi byli na ogół religijni i żyli tradycyjnie, w przeważającej części byli niezamożni.

Natomiast w średnich i dużych miastach  znaczny procent Żydów poddawał  się procesom modernizacji. Wielu z nich porzuciło tradycyjny styl życia, czasem również tożsamość religijną. W Europie Środkowej i Wschodniej asymilacja Żydów  tj. życie podobnie do otaczającej ich większość, była zjawiskiem powszechnym.  

Innymi słowy, styl życia Żydów europejskich zależał w dużej mierze od miejsca ich zamieszkania.   square.jpg

 

Zadanie 1

Przeczytaj wstęp i  wybierz dwie lokalizacje spośród klipów zaproponowanych poniżej. Obejrzyj wybrane klipy  klikając na poniższe linki. Porównaj ze sobą te miejsca i wypisz podobieństwa i różnice na diagramie Venna, który rozdał(a) Wam nauczyciel(ka). Następnie opowiedz koledze/koleżance  z klasy o żydowskim życiu w wybranych przez Ciebie miejscach oraz o tym, czego dowiedziałaś/eś się z obejrzanych relacji. Porównajcie swoje diagramy i omówcie wykonaną pracę.

Pobierz kartę z diagramem Venna       |     Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, wypełnij ten internetowy diagramem venna >>

Żydowskie życie w Łodzi, Polska. 

Jakob Ringart o szkolnych latach w Łodzi, Polska.

Idź do strony relacji >>

Żydowskie życie w Syhocie, Węgry/Rumunia.

Livia Fränkel o dzieciństwie w Syhocie, Węgry/Rumunia.

Idź do strony relacji >>

Żydowskie życie w Mezőcsát (w pobliżu Miszkolca), Węgry.

László Keller o szkolnych latach w Mezőcsát (w pobliżu Miszkolca), Węgry.

Idź do strony relacji >>

Żydowskie życie w Mistelbach, Austria.

Grete Stern o dzieciństwie w Mistelbach, Austria.

Idź do strony relacji >>

 

Zadanie 2

Odpowiedz na pytanie:

  • 1-2a. Czy sądzisz, że ważne jest, żeby dowiedzieć się jak wyglądało żydowskie życie w różnych miejscach? Uzasadnij odpowiedź.

square.jpg   Różnice

  • 1-1a. Różnice (pierwsze miejsce, o którym się uczyłeś/aś)

square.jpg   Podobieństwa

  • 1-1b. Podobieństwa (obydwa miejsca)

square.jpg   Różnice

  • 1-1c. Różnice (drugie miejsce, o którym się uczyłeś/aś)

Następna sekcja (2. Ideologia nazistowska)
2.1 Totalitaryzm