2-2 Logo Eugenics Conference 1921

Logo Drugiego Międzynarodowego Kongresu Eugenicznego, 1921.