3-1 Photo 1923 Banknotes Wallpaper

Fotografia z 1923 r. przedstawiająca Niemca tapetującego ścianę banknotami.