3.2 Życie Żydów w Niemczech się zmienia

To zadanie zawiera listę ustaw i rozporządzeń,  które ilustrują kroki podejmowane przez nazistów w ich antysemickiej propagandzie. Po wykonaniu zadania będziecie mieć większą świadomość konieczności ochrony wartości demokratycznych i praw człowieka. Będziecie mieć również okazję refleksji nad tym, jak drobne zmiany społeczne mogą prowadzić do straszliwych konsekwencji oraz obojętności wobec cierpienia innych.  

Co należy zrobić?

Przeczytaj listę nazistowskich przepisów prawnych z ustaw rasowych i wykonaj zadania ich dotyczące.

Ustawy rasowe

Wkrótce po przejęciu władzy naziści zaczęli wprowadzać przepisy utrudniające życie niemieckim Żydom. Pierwsze z nich weszły w życie już w 1933 r., a w ciągu kilku lat doszły do nich setki następnych. Oto przykłady:

Antysemicki napis nad wejściem do biblioteki w Muzeum Niemieckim w Monachium. 'Juden Zutritt verboten!' (“Żydom wstęp wzbroniony!”) (Zdjęcie wykonano w styczniu 1935.)

 

Zadania:

 • 3.2.a Wyobraź sobie żydowskiego redaktora gazety, studenta, pielęgniarkę i właściciela sklepu. Jak zmieniło się życie tych ludzi na skutek wprowadzenia nowych przepisów? Co dotknęło tylko niektórych z nich, a co wszystkich?

 • 3.2.b Jak sądzisz, co naziści mieli nadzieję osiągnąć w ten sposób?

 • 3.2.c Wskaż pięć przepisów, które miały największy wpływ na codzienne życie niemieckich Żydów. Który z nich porusza Cię najbardziej? Uzasadnij swój wybór.

Przykłady  przepisów prawnych 1933–1943

1933
 • Wszyscy pracownicy  zatrudnieni na państwowych posadach zostają zwolnieni
 • Na uniwersytetach i w szkołach zostają wprowadzone limity miejsc dla studentów pochodzenia żydowskiego
 • Żydzi nie mogą pracować jako redaktorzy gazet
 • Żydowscy muzycy i aktorzy otrzymują zakaz występowania w „aryjskich” przedstawieniach
1934
 • Ograniczenie Żydom możliwości kształcenia się na lekarzy, dentystów, farmaceutów i prawników
   
1935
 • Żydzi tracą możliwość pełnienia służby wojskowej, a żydowscy oficerowie zostają zwolnieni z armii
 • Żydom zabrania się zawierania małżeństw i utrzymywania stosunków intymnych z osobami „krwi niemieckiej”​​​​​​​
 • Żydzi tracą prawa obywatelskie i stają się „poddanymi” państwa
 • Żydzi tracą prawo do głosowania w wyborach
1936
 • Rodziny żydowskie tracą prawo do otrzymywania od państwa zasiłków na dzieci
1937
 • Żydzi tracą prawo do nauki na studiach doktoranckich
 • Żydowskie dzieci w szkołach gminnych są oddzielone od dzieci nieżydowskich i mają obowiązek uczyć się w osobnych klasach
 • Żydom zabrania się używać nazistowskiego pozdrowienia
1938
 • Żydowskie majątki o wartości przekraczającej 5000 marek muszą być zarejestrowane
 • Żydowskie sklepy muszą być oznakowane w taki sposób, aby było widać, że są żydowskie
 • Żydzi tracą prawo do prowadzenia wydawnictw i księgarń
 • Gazety należące do Żydów zostają zakazane
 • Cała żydowska i hebrajska literatura w Niemczech zostaje objęta konfiskatą
 • Żydzi tracą prawo do nauki w państwowych szkołach i na państwowych uniwersytetach
 • Żydom zostają odebrane prawa jazdy
 • Żydzi, którzy opuszczają kraj, tracą prawo do zabrania swojego dobytku
 • Żydowscy lekarze i prawnicy otrzymują zakaz obsługiwania nieżydowskich pacjentów i klientów
 • W szpitalach Żydzi muszą być leczeni osobno od nie-Żydów
 • Żydzi muszą nosić specjalne dowody tożsamości i paszporty ze wstemplowaną literą „J”
1939
 • Wszyscy Żydzi mają obowiązek dodawania przed swoim oficjalnym imieniem imienia „Izrael” (w wypadku mężczyzn) lub „Sara” (w wypadku kobiet)
 • Wszystkie organizacje żydowskie zostają zakazane
 • Żydzi tracą prawo do wykonywania zawodu dentysty i weterynarza
 • Wszyscy Żydzi muszą oddać państwu całą swoją biżuterię (z wyjątkiem obrączek ślubnych)
 • Bezrobotni Żydzi muszą uczestniczyć w robotach przymusowych
 • Żydzi tracą prawo do mieszkania w tych samych domach co „Aryjczycy”.
 • Żydzi zostają objęci godziną policyjną od godziny 21 w lecie i 20 w zimie
 • Żydzi nie mogą posiadać radioodbiorników bezprzewodowych
 • Żydzi, którzy próbują opuścić kraj bez pozwolenia, są wysyłani do obozów koncentracyjnych
1940
 • Żydzi mogą robić zakupy w sklepach spożywczych dopiero po 15.30
 • Żydzi nie mogą korzystać z telefonów
1941
 • Żydzi powyżej szóstego roku życia muszą nosić żółtą gwiazdę na ubraniu
 • Żydzi bez specjalnych zezwoleń nie mogą korzystać z transportu publicznego
 • Żydzi tracą prawo do opuszczania terenów znajdujących się pod niemiecką administracją
 • Deportowani niemieccy Żydzi tracą obywatelstwo, a ich majątek podlega konfiskacie
1942
 • Żydzi muszą oddać wszystkie zwierzęta domowe
 • Żydzi tracą prawo do kupowania gazet i czasopism
 • Żydzi tracą prawo do kupowania książek w nieżydowskich księgarniach
 • Żydzi muszą oznakować swoje mieszkania czarną gwiazdą Dawida
 • Żydzi tracą prawo do strzyżenia się u nieżydowskich fryzjerów
 • Wszyscy Żydzi muszą oddać urządzenia elektroniczne, przyrządy optyczne (np. lornetki), rowery i maszyny do pisania
 • Żydowskie dzieci tracą prawo uczęszczania do szkoły, niezależnie od tego, czy jest to szkoła państwowa czy inna
 • Żydzi przestają otrzymywać kartki żywnościowe na jajka, mięso i nabiał
1943
 • Wszyscy niemieccy Żydzi zostają pozbawieni obywatelstwa
 • Niemieccy Żydzi tracą wszelkie oficjalne prawa i zostają bezpośrednio podporządkowani policji (aparatowi bezpieczeństwa).
View all (1933-1943)

1933

 • Wszyscy pracownicy  zatrudnieni na państwowych posadach zostają zwolnieni
 • Na uniwersytetach i w szkołach zostają wprowadzone limity miejsc dla studentów pochodzenia żydowskiego
 • Żydzi nie mogą pracować jako redaktorzy gazet
 • Żydowscy muzycy i aktorzy otrzymują zakaz występowania w „aryjskich” przedstawieniach

1934

 • Ograniczenie Żydom możliwości kształcenia się na lekarzy, dentystów, farmaceutów i prawników

1935

 • Żydzi tracą możliwość pełnienia służby wojskowej, a żydowscy oficerowie zostają zwolnieni z armii
 • Żydom zabrania się zawierania małżeństw i utrzymywania stosunków intymnych z osobami „krwi niemieckiej”
 • Żydzi tracą prawa obywatelskie i stają się „poddanymi” państwa
 • Żydzi tracą prawo do głosowania w wyborach

1936

 • Rodziny żydowskie tracą prawo do otrzymywania od państwa zasiłków na dzieci

1937

 • Żydzi tracą prawo do nauki na studiach doktoranckich
 • Żydowskie dzieci w szkołach gminnych są oddzielone od dzieci nieżydowskich i mają obowiązek uczyć się w osobnych klasach
 • Żydom zabrania się używać nazistowskiego pozdrowienia

1938

 • Żydowskie majątki o wartości przekraczającej 5000 marek muszą być zarejestrowane
 • Żydowskie sklepy muszą być oznakowane w taki sposób, aby było widać, że są żydowskie
 • Żydzi tracą prawo do prowadzenia wydawnictw i księgarń
 • Gazety należące do Żydów zostają zakazane
 • Cała żydowska i hebrajska literatura w Niemczech zostaje objęta konfiskatą
 • Żydzi tracą prawo do nauki w państwowych szkołach i na państwowych uniwersytetach
 • Żydom zostają odebrane prawa jazdy
 • Żydzi, którzy opuszczają kraj, tracą prawo do zabrania swojego dobytku
 • Żydowscy lekarze i prawnicy otrzymują zakaz obsługiwania nieżydowskich pacjentów i klientów
 • W szpitalach Żydzi muszą być leczeni osobno od nie-Żydów
 • Żydzi muszą nosić specjalne dowody tożsamości i paszporty ze wstemplowaną literą „J”

1939

 • Wszyscy Żydzi mają obowiązek dodawania przed swoim oficjalnym imieniem imienia „Izrael” (w wypadku mężczyzn) lub „Sara” (w wypadku kobiet)
 • Wszystkie organizacje żydowskie zostają zakazane
 • Żydzi tracą prawo do wykonywania zawodu dentysty i weterynarza
 • Wszyscy Żydzi muszą oddać państwu całą swoją biżuterię (z wyjątkiem obrączek ślubnych)
 • Bezrobotni Żydzi muszą uczestniczyć w robotach przymusowych
 • Żydzi tracą prawo do mieszkania w tych samych domach co „Aryjczycy”.
 • Żydzi zostają objęci godziną policyjną od godziny 21 w lecie i 20 w zimie
 • Żydzi nie mogą posiadać radioodbiorników bezprzewodowych
 • Żydzi, którzy próbują opuścić kraj bez pozwolenia, są wysyłani do obozów koncentracyjnych

1940

 • Żydzi mogą robić zakupy w sklepach spożywczych dopiero po 15.30
 • Żydzi nie mogą korzystać z telefonów

1941

 • Żydzi powyżej szóstego roku życia muszą nosić żółtą gwiazdę na ubraniu
 • Żydzi bez specjalnych zezwoleń nie mogą korzystać z transportu publicznego
 • Żydzi tracą prawo do opuszczania terenów znajdujących się pod niemiecką administracją
 • Deportowani niemieccy Żydzi tracą obywatelstwo, a ich majątek podlega konfiskacie

1942

 • Żydzi muszą oddać wszystkie zwierzęta domowe
 • Żydzi tracą prawo do kupowania gazet i czasopism
 • Żydzi tracą prawo do kupowania książek w nieżydowskich księgarniach
 • Żydzi muszą oznakować swoje mieszkania czarną gwiazdą Dawida
 • Żydzi tracą prawo do strzyżenia się u nieżydowskich fryzjerów
 • Wszyscy Żydzi muszą oddać urządzenia elektroniczne, przyrządy optyczne (np. lornetki), rowery i maszyny do pisania
 • Żydowskie dzieci tracą prawo uczęszczania do szkoły, niezależnie od tego, czy jest to szkoła państwowa czy inna
 • Żydzi przestają otrzymywać kartki żywnościowe na jajka, mięso i nabiał

1943

 • Wszyscy niemieccy Żydzi zostają pozbawieni obywatelstwa
 • Niemieccy Żydzi tracą wszelkie oficjalne prawa i zostają bezpośrednio podporządkowani policji (aparatowi bezpieczeństwa).
Poprzednie ćwiczenie
3.1 Dojście nazistów do władzy
Następne ćwiczenie
3.3 Getta