4-1 6 1933-1939 - From Exclusion to Persecution

Ludzie aresztowani podczas nocy kryształowej w 1938 liczeni podczas apelu w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w Niemczech.