5.2 Uprzedzenia, rasizm i nienawiść dzisiaj

5. CZY Z ZAGŁADY MOŻEMY WYCIĄGNĄĆ JAKĄŚ LEKCJĘ?     5.1 Próby zapobiegania ludobójstwu  |  5.2 Uprzedzenia, rasizm i nienawiść dzisiaj 

To ćwiczenie zawiera obrazy przedstawiające współczesne przykłady rasizmu, uprzedzeń i nienawiści. Wykonując to ćwiczenie rozwiniesz swoją umiejętność rozumienia konsekwencji stereotypów i uprzedzeń. Otrzymasz również szansę zastanowienia się nad tym, jak propaganda wpływa na nas dzisiaj i na potrzebę przestrzegania praw człowieka. Zrozumiesz znaczenie tego, jak ważne jest jak w społeczeństwie postrzegamy i traktujemy przybyszów.

Co należy zrobić?

W tym ćwiczeniu przeczytasz o tym, czym są współcześnie uprzedzenia, rasizm i nienawiść. Przeczytaj poniższy opis i odpowiedz na pytania. 

Uprzedzenia i stereotypy

Rasizm, uprzedzenia i stereotypy. Koncepcje te są w życiu codziennym często mieszane. Stereotypy tworzą jednostronny (pozytywny, negatywny lub neutralny) obraz całej grupy ludzi. Uprzedzenia są sądami wywodzącymi się z pozytywnych lub negatywnych stereotypów, z powodu których często pospiesznie dochodzimy do uogólnionych i błędnych wniosków na temat grup  innych niż nasza.

Wszyscy mamy uprzedzenia, ale ważne jest to, jak badzo nasze otoczneie je akceptuje. Opinia większości może w znacznym stopniu wpływać na myślenie jednostek. Dlatego odpowiedzialnością polityków jest niedopuszczenie żeby uprzedzenia miały wpływ na społeczeństwo. 

Nazistowskie Niemcy były dobrym przykładem kraju, w którym rządzący rozpowszechniali i promowali uprzedzenia, aby wskazywać, dyskryminować i prześladować niektóre grupy społeczne.

Na poziomie osobistym uprzedzenia często mogą być związane z samousprawiedliwieniem (stwarzaniem poczucia przynależności do „nas” i byciem lepszym od innej grupy, postrzeganej  jako „oni”) lub poszukiwaniem kozła ofiarnego (na przykład, obwinianie mniejszości za kryzysy gospodarcze)

Rasizm

Rasizm jest sposobem myślenia, który dzieli ludzi na kilka „ras”, często  hierarchicznie, tzn.  niektóre „rasy” są uważane za lepsze od innych. Idea „rasy” jest często łączona z ideą, że indywidualne cechy i skłonności  osoby są dziedziczone i determinowane przez rasę tej osoby. Te idee i postawy,  stały się powszechne w wielu krajach w XIX wieku i są całkowicie anaukowe.

Wszystkie istoty ludzkie należą do tego samego pojedynczego podgatunku (homo sapiens sapiens) gatunku homo sapiens, a fałszywa idea, że istoty ludzkie można podzielić na różne „rasy”, często prowadzi do wielkich ludzkich tragedii. Prześladowania nazistowskie i masowe mordy tzw. „gorszych ras” jest jednym z wielu przykładów, które znamy w historii.

Dziś istnieją również uprzedzenia i rasizm, a wiele osób jest dotkniętych dyskryminacją lub staje się ofiarą przestępstw z nienawiści - ze względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną itp. Jeśli ludzie, którzy mają uprzedzenia i nastawienie rasistowskie  są wspierani przez otoczenie polityczne i jeśli ci, którzy mają władzę, używają nienawiści wobec mniejszości, dyskryminacja może w niektórych krajach nawet dzisiaj zostać prawnie usankcjonowana. Obowiązkiem wszystkich odpowiedzialnych  obywateli jest zwalczanie takich tendencji w naszych społeczeństwach.square.jpg

Dopasuj plakaty

Przyjrzyj się plakatom, które mają przekonać widzów do przeciwstawienia się lub wspierania dyskryminacji. 

  • Dopasuj plakaty do mniejszości, na których się skupiają, i wyjaśnij, jakie idee przekazuje każdy z nich.

  • Jak sądzisz, jak plakaty antydyskryminacyjne i namawiające do dyskryminacji wpływają na osoby je oglądające?

 

Przedyskutuj poniższe pytania

  • 5.2.a Jakie konsekwencje może mieć fakt należenia przez kogoś do mniejszości, która jest dyskryminowana? Rozważ to biorąc pod uwagę wszystkie aspekty życia człowieka, takie jak: praca, życie prywatne, prawa obywatelskie itd.

  • 5.2.b Czy doświadczyłeś/aś osobiście lub ktoś z twoich bliskich uprzedzeń, razsizmu czy dyskryminacji? Jeśli tak, to opisz to wydarzenie.

  • 5.2.c Co każdy z nas może zrobić, aby dzisiaj przecistawić się uprzedzeniom, rasizmowi i dyskryminacji? Spróbuj podać co najmniej 3 sugestie działań.