1 The Jews of Europe

Dzieci bawiące się w dzielnicy żydowskiej – Paryż, rok 1931.