5 1933-1939 – From Exclusion to Persecution

Herschel Grynszpan aresztowany w listopadzie w 1938 roku, Paryż, Francja.