6 1933-1939 – From Exclusion to Persecution

Ludzie zaaresztowani w czasie pogromu listopadowego w 1938 roku, tutaj w trakcie tzw. liczenia podczas apelu w obozie Buchenwald, Niemcy