7 1939-1942 – Forced Into Ghettos

Żydzi w getcie w Łodzi, ziemie polskie wcielone do Rzeszy Niemieckiej.