9 The Implementation of the Holocaust

Rozprawa w Norymberdze w listopadzie 1945 roku przeciw nazistom za zbrodnie przeciwko ludzkości. W pierwszym rzędzie od lewej: Herman Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, w drugim rzędzie od lewej: Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Dauckel.