memorial-sinti-roma-victims-berlin

Pomnik upamiętniający Romów i Sinti – ofiary narodowego socjalizmu, Berlin.