Wskazówki dla nauczyciela

Wskazówki dla nauczyciela

Witaj na stronie Eternal Echoes! Poniżej znajdziesz nasze ogólne wskazówki dotyczące korzystania ze strony.
Śledź nas na Facebooku

Jako zarejestrowany nauczyciel będziesz mieć, poza materiałami na stronie, dostęp do wskazówek dydaktycznych, tekstów pogłębiających wiedzę, a Twoi uczniowie będą mogli wysłać do Ciebie swoje opracowania i notatki.

Bezpłatna rejestracja           Szybki start

Informacje ogólne

Eternal Echoes to interaktywna internetowa platforma edukacyjna prezentująca wiedzę o Holokauście z wykorzystaniem filmowych świadectw ocalałych, materiałów kontekstowych oraz autentycznych dokumentów i zdjęć. Uczniowie w wieku 14-18 lat poznają przeszłość, aby zastanowić się nad wydarzeniami i problemami występującymi współcześnie.

Eternal Echoes pomagają zwalczać antysemityzm, rasizm i ksenofobię wśród młodzieży, przeciwdziałając wpływom idei antydemokratycznych w Europie. Przekazując uczniom wiedzę o Holokauście, platforma ta promuje prawa człowieka, równość i wartości demokratyczne.

Cele

Zasadnicze cele platformy edukacyjnej Eternal Echoes obejmują podnoszenie społecznej świadomości na temat wyjątkowości i powszechności Holokaustu oraz ochronę pamięci o Holokauście. Wykonując ćwiczenia o charakterze ogólnym oraz związane z konkretnymi świadectwami, uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat wydarzeń i mechanizmów, które doprowadziły do Holokaustu i ludobójstwa Romów. Mają też okazję zapoznać się z różnorodnymi doświadczeniami ocalałych z Holokaustu i doświadczeniami innych grup prześladowanych przez nazistów.

Ćwiczenia zamieszczone na platformie edukacyjnej służą podniesieniu świadomości uczniów na temat:
 • konieczności ochrony i wspierania wartości demokratycznych i praw człowieka
 • mechanizmów, które w wyniku subtelnych zmian w społeczeństwie oraz wyborów dokonywanych przez ludzi, organizacje i władze mogą prowadzić do przerażających skutków
 • uprzedzeń występujących w społęczeństwie oraz propagandy rozpowszechnianej w Internecie przez ruchy skrajne i antydemokratyczne​​​​​​​
 • niebezpieczeństw kryjących się w milczeniu i obojętności na cierpienie innych​​​​​​​
 • potrzeby podejmowania działań przeciwko postawom dyskryminacyjnym i rasistowskim, antysemityzmowi, antycyganizmowi w codziennym życiu​​​​​​​
 • problemów współczesności i praw człowieka, w tym sposobu postrzegania przybyszów z zewnątrz w naszym społeczeństwie
Wykonanie ćwiczeń pozwala osiągnąć następujące rezultaty:
 • zapoznanie uczniów z historycznymi i współczesnymi obliczami antysemityzmu i rasizmu
 • rozwinięcie w uczniach umiejętności myślenia krytycznego i wielowymiarowego
 • rozwinięcie empatii uczniów​​​​​​​
 • rozwinięcie w uczniach umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji​​​​​​​
 • przemyślenie przez uczniów związków między wydarzeniami historycznymi a ich życiem​​​​​​​
 • uświadomienie uczniom skutków kierowania się stereotypami i uprzedzeniami​​​​​​​
 • uświadomienie uczniom istoty propagandy w zależności od czasu i miejsca

Nauczanie interdyscyplinarne/międzyprzedmiotowe

Nauczanie o wydarzeniach związanych z Holokaustem wymaga dogłębnego zrozumienia historii - to podstawa, na której powinny opierać się wszelkie rozważania nad tym tematem. Jednak spojrzenie na Holokaust z punktu widzenia różnych innych nauk może pomóc w analizowaniu różnych aspektów ludzkich zachowań. Nauczanie o Holokauście nasuwa ważne pytania natury moralnej i etycznej, które można omawiać w ramach różnych przedmiotów i zajęć. W związku z tym korzystaniem z platformy Eternal Echoes mogą być zainteresowani nauczyciele następujących przedmiotów:

square.jpg edukacja na temat praw człowieka     square.jpg historia     square.jpg języki    square.jpg literatura     square.jpg religioznawstwo     square.jpg socjologia     square.jpg wiedza o sztuce     square.jpg wiedza o społeczeństwie itd.

Wskazówki dotyczące nauczania o Holokauście

Opierając się na najlepszych praktykach stosowanych aktualnie na świecie, Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) opracował zestaw wskazówek, które pomagają nauczycielom przygotować się do omówienia tego bardzo trudnego tematu i określają możliwe sposoby postępowania. Wszystkie ćwiczenia zamieszczone na platformie Wieczne echa zostały opracowane tak, by harmonizowały z tymi wskazówkami.

Poniżej zjadziesz podsumowanie wytycznych. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź oficjalną stronę IHRA.

Podsumowanie wytycznych IHRA
 • Nie należy obawiać się nauczania o Holokauście
 • Należy zdefiniować termin Holokaust
 • Przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania uczniów należy stworzyć bezpieczne środowisko nauczania
 • Należy indywidualizować historię poprzez przekładanie danych statystycznych na historię pojedynczych ludzi
 • W toku nauczania zaleca się wykorzystanie relacji naocznych świadków tamtych wydarzeń
 • Interdyscyplinarne ujęcie tematyki Holokaustu wzbogaca wiedzę uczniów
 • Należy prezentować historię Holokaustu osadzając ją w kontekście historii powszechnej
 • Holokaust powinien być opisywany w sposób wyważony i kompleksowy
 • Zarówno prowadzący jak i uczniowie powinni  wypowiadać się w sposób precyzyjny
 • Należy rozróżnić historię Holokaustu od przesłania, jakie niesie ona dla przyszłości
 • Unikaj upraszczania złożonej historii​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • Provide your students with access to primary sources​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 • Uczniowie powinni być uwrażliwieni na fakt, że autorami większości dokumentów byli prześladowcy​​​​​​​
 • Zachęć swoich uczniów do krytycznej analizy różnych interpretacji historii Holokaustu​​​​​​​
 • Używaj takich środków metodycznych, które są właściwe dla danej grupy uczniów. Nie wykorzystuj drastycznych środków w celu zachęcenia uczniów do nauki o Holokauście​​​​​​​
 • Unikaj porównywania cierpienia różnych grup ofiar
 • Pozwól swoim uczniom na odkrywanie różnych postaw ofiar wobec nazistów, w tym różnych form oporu
 • Unikaj definiowania narodu żydowskiego jedynie przez pryzmat Holokaustu​​​​​​​
 • Podkreślaj, że Holokaustu można było uniknąć​​​​​​​
 • Nie prezentuj prześladowców jako „nieludzkich potworów"​​​​​​​
 • Wskazuj na różnice pomiędzy prześladowaniami z przeszłości, a obecnymi społecznościami w Europie i na świecie​​​​​​​
 • Zachęcaj uczniów do odnajdywania informacji na temat wydarzeń historycznych, które wydarzyły się w regionie lub miejscowości, w której żyjecie. Jak zostały one zapamiętane i upamiętnione​​​​​​​
 • Zachęć swoich uczniów aby włączyli się w lokalne i krajowe formy upamiętniania i czczenia minionych wydarzeń​​​​​​​
 • Stosuj takie metody nauczania, które nie będą doprowadzać uczniów do identyfikowania się z ofiarami lub prześladowcami​​​​​​​
 • Nie usprawiedliwiaj zaprzeczeń faktów historycznych​​​​​​​
 • Miej świadomość potencjału i ograniczeń materiałów pomocniczych, w tym Internetu​​​​​​​
 • Wskazuj na różnicę pomiędzy wydarzeniami historycznymi, a bieżącymi i unikaj porównań odwołujących się do historii​​​​​​​
 • Bądź świadomy obaw swoich uczniów​​​​​​​​​​​​​​