Koniec wojny 1945 i doświadczenia powojenne

Byłam tam.

Od 1946 r. mieszkała we Wrocławiu, gdzie też wyszła za mąż za Macieja Elczewskiego, a w 1953 r. przeniosła się wraz z rodziną do Warszawy. Po śmierci męża w 1957 r. rozpoczęła pracę w TVP w dziale popularno-naukowym, gdzie pracowała do 1969 r.

Antysemicka nagonka [po wydarzeniach Marca 1968 r.] spowodowała, że Halina przeszła na wcześniejszą emeryturę, a część jej rodziny opuściła Polskę. To ona jest pomysłodawczynią powstania Parku Ocalałych w którym posadziła pierwsze drzewko oznaczone numerem „0”.

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Tutaj dowiesz się, jak Halina opisuje wyzwolenie.

Dobrzy ludzie pośród zła

Halina spotyka niemieckie strażniczki z SS.

1) Posłuchaj, jak Halina opisuje strażniczki z SS. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 1a. Opisz różnorodne postawy strażniczek wobec więźniarek?

Wola zemsty

Po wyzwoleniu obozu Halina i inne więźniarki postanawiają się zemścić.

2) Posłuchaj jak Halina opisuje zemstę na strażniczkach z Halbstadt. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 2a. Jak rozumiesz pojęcie zemsty? O czym myślisz, gdy myślisz o zemście?

  • 2b. Jakie rozróżnienie robi Halina pomiędzy „zemstą” a „odreagowaniem”?

  • 2c. Jaką potrzebę spełniały kobiety, dokonując zemsty?

Nowe życie po wojnie

Halina próbuje ułożyć sobie życie po wojnie; zakłada rodzinę.

3) Posłuchaj jak potoczyły się losy Haliny po zakończeniu wojny. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 3a. Jaką rolę pełniły dzieci w życiu Haliny?

  • 3b. Co straciła Halina w marcu 1968?

  • 3c. Dlaczego nie sprzeciwiała się wyjazdowi córek?

  • 3d. Dlaczego nie wyjechała wraz ze swoimi córkami?

Łódź - miasto o najdłużej funkcjonującym getcie

Pokaz slajdów

4) Obejrzyj i wysłuchaj pokazu slajdó i zastanów się nad odpoiwedzią na poniższe pytanie.

  • 4a. Jak myślisz, dlaczego łódzkie getto było najdłużej funkcjonującym gettem na terenie okupowanej przez nazistów Europy?

Poprzednia sekcja
W obozach 1944-1945
Następna sekcja
Zdjęcia i dokumenty

Dodatkowe materiały

   Zdjęcia i dokumenty