Zamknięcie w getcie 1940-1944

Byłam tam.

Halina w getcie pracowała w Komisji Kontroli (pl. Kościelny 4) oraz w Urzędzie Pracy. Po zamążpójściu (1942) wraz z mężem Pinkusem Inzelsztajnem przeprowadziła się na ul. Jakuba 10.

Podczas likwidacji getta została wywieziona 24 VIII 1944 do Auschwitz z całą rodziną. Tam zginął mąż, rodzice i młodsza siostra Inka. Ocalała tylko Halina i jej siostra Jadwiga oraz szwagier Arnold Mostowicz.

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Tutaj dowiesz się o pobycie Haliny i jej bliskich w getcie.

Polityka Rumkowskiego

Halina i jej bliscy pracują w tzw. resortach. Ich stworzenie stanowiło element polityki Chaima Rumkowskiego (przewodniczącego rady żydowskiej) mającej na celu pokazanie Niemcom, że getto w Łodzi jest dla nich użyteczne.

1) Posłuchaj, w jaki sposób Chaim Rumkowski realizował swoją politykę, by Żydzi byli użytecznymi dla Niemców. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 1a. Czym były resorty?

 • 1b. Ile ich było w getcie?

 • 1c. Co produkowały?

 • 1d. Dlaczego ludzie chcieli dostać pracę w resorcie?

Dobrzy ludzie w getcie

Halinie oferuje pomocnieznana jej wcześniej osoba; , przysługa wiąże się z dużym ryzykiem.

2) Posłuchaj lub przeczytaj o tym, jak Halina opisuje spotkanie z Rafałem Warakomskim. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 2a. Gdzie pracowała Halina i członkowie jej rodziny?

 • 2b. Na czym polegała praca Haliny w resorcie?

 • 2c. Kim był Rafał Warakomski? Jak pomógł rodzinie Haliny?

 • 2d. Czym pan Warakomski ryzykował, pomagając Halinie?

 • 2e. Dlaczego Halina chciała wyrazić wdzięczność panu Warakomskiemu?

 • 2f. Co Halina zrobiła, aby wyrazić wdzięczność?

Codzienna śmierć

Halina codziennie widzi śmierć na ulicach łódzkiego getta.

3) Posłuchaj jak Halina opisuje codzienną walkę o przeżycie w getcie. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 3a. Dlaczego ludzie w getcie nie informowali władz o śmierci swoich bliskich?

 • 3b. Jak Halina nazywa czas życia w getcie?

Zachować człowieczeństwo

Halina robi wszystko, żeby zapomnieć o o gettowej codzienności.

4) Posłuchaj, jak Halina opowiada o czytaniu poezji w getcie. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 4a. Czym jest dla Ciebie poezja?

 • 4b. Czym poezja była dla Haliny, kiedy przebywała w getcie?

 • 4c. Czym jest dla Ciebie muzyka? Jaki jest Twój ulubiony rodzaj muzyki?

 • 4d. Jakiej muzyki słuchała Halina w getcie?

 • 4e. Co muzyka dawała Halinie podczas pobytu w getcie?

 • 4f. Czy uważasz, że słuchanie muzyki lub czytanie poezji było formą oporu w getcie? Uzasadnij odpowiedź.

Deportacja do Auschwitz

Halina wraz z rodziną zostaje wysiedlona z getta.

5) Posłuchaj opowieści o reakcji Haliny i jej bliskich na wieść o wysiedleniu z getta. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 5a. Jak ludzie w getcie rozumieli hasło „deportacje”?

 • 5b. Czym naprawdę były deportacje?

 • 5c. Jak Halina wraz z rodziną dowiedziała się, dokąd zostaną wywiezieni?

 • 5d. Dlaczego ludzie zostawiali wiadomości w wagonach?

 • 5e. Jak rozumiesz słowa Haliny, że „te kartki (…) sytuowały nas po drugiej stronie życia”?

Następna sekcja
W obozach 1944-1945

Dodatkowe materiały

   Zdjęcia i dokumenty