Życie się zmienia 1939-1940

Byłam tam.

Wybuch wojny i utworzenie getta spowodowały, że rodzina musiała opuścić swoje mieszkanie i przenieść się do getta. Tam zamieszkali przy ul. Brzezińskiej 39. Ojciec przez pewien czas pełnił w getcie funkcję kierownika poczty.

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Tutaj dowiesz się, jak zmieniło się życie Haliny i jej rodziny, gdy wybuchła wojna.

Gettoizacja

W Łodzi powstaje getto; warunki życia łódzkich Żydów zmieniają się dramatycznie.

1) Posłuchaj, jak Halina opowiada o tym, jak jej bliskich i ją samą pozbawiono praw, które nadal przysługiwały nieżydowskim mieszkańcom Łodzi. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 1a. Zdefiniuj termin „stygmatyzacja”.

 • 1b. Jak Halina opisuje uczucia związane z opaską, którą musiała nosić?

 • 1c. Co noszenie na ramieniu opaski zmieniło w życiu Haliny? (Czy Halina doświadczyła antysemityzmu przed wojną? Kim byli jej przyjaciele? Czy bohaterka mówi coś o atmosferze przedwojennej Łodzi?)

 • 1d. Co zmieniło się w rodzinie Haliny, kiedy zmuszono ich do przeprowadzki do getta?

 • 1e. Czy ich sytuacja różniła się od innych rodzin? Dlaczego?

Głód

Głód jest uczuciem, które dominuje wśród mieszkańców Łódzkiego getta. Zdobycie pożywienia staje się najtrudniejszym zadaniem dla jego mieszkańców.

2) Posłuchaj, jak Halina mówi o cierpieniach swoich rodziców. Odpowiedz na poniższe pytania.

 • 2a. Jak wyobrażasz sobie różnicę między głodem a psychozą głodu?

 • 2b. Czy można przyzwyczaić się do głodu?

 • 2c. Co robisz z obierkami z ziemniaków? Co ludzie zrobili z nimi w getcie?

 • 2d. Jaka jest twoja ulubiona zupa? Czego potrzebujesz, aby ją zrobić? Jakie składniki zupy gotowanej w getcie opisała Halina?

 • 2e. Jak ludzie zdobywali jedzenie w getcie? Co jedli?

 • 2f. Dlaczego sytuacja zagranicznych Żydów była trudniejsza?

Poprzednia sekcja
Moje dzieciństwo 1919-1938

Dodatkowe materiały

   Zdjęcia i dokumenty