Moje dzieciństwo 1919-1938

Byłam tam.

Halina Elczewska z d. Goldblum urodziła się 11 XI 1919 r. w Łodzi w spolonizowanej rodzinie Maurycego i Franciszki. Ojciec był dyrektorem w firmie Markusa Kohna przy ul. Łąkowej 3/5. Tam też rodzina zamieszkiwała przed wojną.

Po ukończeniu gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Kościuszki 21 i zdaniu matury podjęła pracę w  „Angielsko-Polskim Towarzystwie Handlowym” przy ul. Kościuszki 1.

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Halina Elczewska (1919-2013), Polska

Tutaj dowiesz się o przedwojennym życiu Haliny.

Moje dzieciństwo

Halina urodziła się w Łodzi. Tam spędza dzieciństwo i młodość. Chodzi do szkoły, ma wielu znajomych i przyjaciół, jest bardzo związana z ojcem.

1) Posłuchaj opowieści Haliny o dzieciństwie przed wojną. Odpowiedz na poniższe pytania.

  • 1a. Dlaczego 11 listopada jest tak ważną datą dla Haliny Elczewskiej?

  • 1b. Jak rozumiesz „tożsamość”? Jakie cechy, aspekty są dla Ciebie najważniejsze, gdy myślisz o swojej tożsamości?

  • 1c. Opisz (5-7 przymiotników) rodzinę Haliny Elczewskiej.

  • 1d. Opisz (3-5 przymiotników) szkołę Haliny.

Miasto należące do stworzonego przez okupanta tzw. Kraju Warty

Pokaz slajdów

2) Obejrzyj i wysłuchaj pokazu slajdów o wojennej historii Łodzi i odpowiedz na pytanie.

  • 2a. Jakie znaczenie dla mieszkańców Łodzi miał fakt wcielenia ich miasta do tzw. Kraju Warty?

Dodatkowe materiały

   Zdjęcia i dokumenty