Zdjęcia i dokumenty

Moje dzieciństwo 1919-1938  Życie się zmienia 1939-1940  |  Zamknięcie w getcie 1940-1944  |  W obozach 1944-1945  |  Koniec wojny 1945 i doświadczenia powojenne  |  (Pełna biografia)

Halina Elczewska | Zdjęcia i dokumenty

Wysłuchaj relacji >>

Tylko dla celów edukacyjnych: Kolekcja filmów, zdjęć, dokumentów i tekstów widocznych na platformie Eternal Echoes jest wykorzystywana za zgodą właścicieli praw autorskich. Ze względu na prawa osób trzecich, takie jak prawa autorskie, znaki towarowe, prawa do reklamy, prywatność i ograniczenia umowne, nie wolno udostępniać ani rozpowszechniać żadnych treści z Kolekcji.

Halina Elczewska 1996.

Siostry Goldblum (od lewej): Jadwiga, Halina, Inka. Ciechocinek, połowa lat 1920.

Adam Weinstein i Halina Goldblum, Włodzimierzów, lato 1939.

Halina Goldblum podczas pracy w burze w getcie (dwaj mężczyźni na zdjęciu pozostają nierozpoznani).

Halina Elczewska (z domu Goldblum), Frýdlant 1945.

Maciej Elczewski i Halina Elczewska (z domu Goldblum), 1948.

Fryda Goldblum, matka Haliny (z prawej) i siostra Frydy – Zofia Polakow (z lewej), Krynica, lata 1930.