Zamknięcie w getcie 1940-1944

Byłem tam.

Łódzkich Żydów przymusowo przesiedlono do getta, a pod koniec stycznia 1940 r. Jakobowi i jego rodzinie nakazano opuścić mieszkanie.

W getcie ojciec Jakoba pracował w biurze zarządu getta, który decydował, gdzie mieszkańcy getta będą mieszkać. Jego matka zarządzała Domem Starców. Część osób starszych została deportowana do Łodzi z Berlina, Hamburga i Wiednia. Jakob, który skończył piętnaście lat, został czeladnikiem w warsztacie mechanicznym.

Dwa lata po utworzeniu getta Niemcy zaczęli deportować z niego ludzi.
Z okna Jakob widział, jak podcas jednej z deportacji dzieci są brutalnie zabierane i ładowane na ciężarówki.

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Jakob Ringart (1925-2014), Polska

Ćwiczenia te odnoszą się do okresu, który Jakub spędził zamknięty w getcie w Łodzi.

Wszystko w plecaku

Jakob opowiada o sytuacji, w której on i jego rodzina zostali zmuszeni do przeprowadzki do getta.

1) Posłuchaj jak Jakob opowiada jak zmieniła się sytuacja jego rodziny, kiedy została ona przesiedlona do getta. Następnie oodpowiedz na pytanie.

  • 1a. Jak zmieniło się życie Jakuba po tym, gdy jego rodzina została zmuszona do przesiedlenia się do getta?

Tato ma pracę w getcie

Jakob opowiada o pracy w getcie.

2) Posłuchaj opowieści Jakoba o jego pracy w getcie.

Pracuję jako czeladnik

Jakob opowiada o tym, jak to było pracować jako czeladnik.

3) Posłuchaj wrażeń Jakoba z pracy jako czeladnik.

Rozdzielanie żywności

Jakob mówi o dystrybucji żywności w getcie.

4) Posłuchaj jak Jakob opowiada o dystrybucji jedzenia w getcie. 

Zabrali dzieci

Jakob mówi o deportacji dzieci.

5) Posłuchaj opowieści Jakoba o deportacji dzieci z getta, a następnie odpowiedz na pytanie.

  • 5a. Co było najbardziej wstrząsające w wydarzeniach, o których opowiada Jakub? Uzasadnij swoją odpowiedź.

,,Dobrowolna” rejestracja

Jakob mówi o „dobrowolnej” rejestracji.

6) Posłuchaj, co Jakob mówi o tzw. "dobrowolnej" rejestracji. 

,,Miejsce wydzielone” dla Żydów

Pokaz slajdów.

Przesiedlenie do getta

Pokaz slajdów.

Organizacja getta

Pokaz slajdów.

Racje pokarmowe

Pokaz slajdów.

Obóz zagłady w Chełmnie

Pokaz slajdów.

Deportacje Romów

Pokaz slajdów.

,,Przemieszczenie” Żydów

Pokaz slajdów.

Rejestracja dzieci

Pokaz slajdów.

Deportacje trwają nadal

Pokaz slajdów.

Następna strona
W obozach 1944-1945

Dodatkowe materiały